({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settings.Localization.Data.Cookies.Title}}

{{settings.Localization.Data.TravelPlanner.MaxItemTitle}}

En del av
Gå till innehåll Tillbaka till början
  • Fotograf: 

Från idé till handling

Tjäderskog eller strandklippor vid milsvida vatten? Tystnad eller fågelsång? Blommande orkidéer eller martallar och lavklädda hällmarker? Dalslands egenart ligger i att allt detta och mycket mer finns sida vid sida, och därtill inom gränserna för ett av Sveriges minsta landskap. Det är aldrig långt till något helt annorlunda i Dalslands natur. Valet är ditt, och det bästa är att det inte går att välja fel. Det handlar bara om att samla på ögonblick. Ditt Dalsland finns därute. Natur i Dalsland är en modern guide till ett sjuttiotal utflyktsmål i landskapet. Nästan samtliga naturreservat och ytterligare ett antal sevärda och inbjudande områden presenteras i text, bild och kartor. Här finns också tips om vandringsleder, kanotvatten, fågellokaler och mycket annat. I Natur i Dalsland delar journalisten Roger Olsson och fotograferna Lars Eric Fjellman och Kent-Åke Gustavsson med sig av upplevelser och kunskaper, samlade under decennier av strövtåg i hemmamarkerna.


Idén till denna bok föddes efter att flera av Dalslandskommunerna tagit fram naturvårdsprogram. Många var vi som tyckte att Dalslands rika och mångskiftande natur var värd att presenteras för allmänheten, såväl invånare
som besökare. Vi är därför glada och stolta över att ge ut boken ”Natur i Dalsland”. Förutom de 68 olika, små och stora, områden som presenteras så innehåller boken även temaartiklar om allt från växter till cykling och även där finns tips om fina sevärdheter. Samtidigt med att boken ges ut så publiceras materialet även på projektets nya hemsida www.naturidalsland.se Materialet kan också nås via de sex Dalslandskommunernas respektive hemsida.


Boken och hemsidan har möjliggjorts genom ett LONA-projekt (LOkala NAturvårdssatsningen) där staten finansierat hälften. Dalslands miljö- och energiförbund (som arbetar för Bengtsfors, Dals Eds, Färgelanda och Melleruds kommun) är huvudman för projektet och medfinansiär tillsammans med Vänersborgs kommun, Åmåls kommun samt Dalslands Turist AB. Ett avtal slöts med Naturinformation AB som har anlitat författaren Roger
Olsson samt fotograferna Kent-Åke Gustavsson och Lars Eric Fjellman. En arbetsgrupp bildades för projektet som hjälpt till med att ta fram underlagsmaterial, förslag till områden och fortlöpande fungerat som bollplank till Naturinformations medarbetare. I arbetsgruppen har ingått Renée Olsåker, Malin Sairio, Jan Sandell, Hasse Sandqvist och Michael Vogt från Dalslands miljö- och energikontor, Elin Isaksson och Maria Fridén Alexandersson från Vänersborgs kommun, Katrin McCann från Åmåls kommun, Lena Lindberg Wong, Åsa Carlsson och Stephi Blotzki från Dalslands Turist AB, Bo Sanderberg från Västkuststiftelsen samt Vanja Leander från Naturinformation AB.


Vi är också glada för det samverkansavtal som slutits mellan Dalslands miljö- och energiförbund och förlaget Votum som innebär att boken distribueras och säljs genom bokbranschens vanliga kanaler. Redan första
tryckningen kunde därigenom ske i 2 000 exemplar. Arbetsgruppen för projektet, författaren samt fotograferna har under arbetets gång haft kontakter med en mängd markägare, ideella naturvårdsföreningar, Västkuststiftelsen, länsstyrelsen, skogsstyrelsen, ett antal medarbetare på kommunerna samt många, många andra. Vi vill tacka alla
er som på ett eller annat sätt har bidragit till bokens tillkomst. Ett särskilt tack till Annika Karlsson i Bengtsfors kommun som hjälpte oss att få igång kartarbetet. Ett varmt tack också till Claes Kannesten, som med bistånd
av Roger Gran och Kjell Eriksson gjort en botanisk fackgranskning av boken och sett till att alla avbildade växter fått rätt artnamn. 


Vår förhoppning är att ”Natur i Dalsland” kommer att tas emot positivt och att vi framöver ska kunna uppdatera materialet, till exempel med nya tillkommande naturreservat. Vi vill avslutningsvis tacka Moder Natur som varit så generös med naturens gåvor i Dalsland. Vi har en underbar natur i Dalsland! Nyttja den flitigt och varligt!


Arbetsgruppen

 

Kontakta oss gärna - se mer på www.dalsland.se!

Destination

Visar {{proxy.activeBusinesses.activeInd + 1}} av {{proxy.activeBusinesses.length}}