Hoppa till textinnehållet
Meny
  • Bo
  • Äta
  • Sevärdheter
  • Aktiviteter
  • Områden
Produktbild

Tresticklan Nationalpark

Tresticklan Nationalpark

På många håll i Dals-Eds kommun finns möjligheter att fritt vandra i skog och mark efter karta och kompass.
Det mest kända strövområdet är Tresticklan Nationalpark som ligger beläget 20 km nordväst om Ed.
Här finns markerade leder på 4-8 km.
Möjlighet att övernatta i stugan Budalsviken, kontakta turistbyrån 0534-190 22.
Passa även på att bese den utställning som finns precis vid entrén till parken.
Parken invigdes 1996 av Kung Carl XIV Gustav.

Obruten vildmark

Tresticklan är Sveriges 25:e nationalpark och bildades 1995.

Väster om Stora Le och in mot norska gränsen finns ett stort obrutet skogsparti, som brukar kallas Tresticklaområdet efter den största sjön. Med sina ca 3000 hektar är Trestickla det tredje största obrutna och någorlunda opåverkade skogsområdet i landet utanför fjällregionen och Norrbotten.

Från luften påminner terrängen i Tresticklaområdet mest om en tvättbräda. Hela området präglas av bergryggarna som sträcker sig från norr till söder. De mellanliggande sänkorna uppfylls av sjöar och myrar. Hällmarkerna är glest bevuxna med tallskog och hällarna är översållade med mossor och lavar i en finstämd brungrå färgskala. Överallt syns vattenblänk mellan tallstammarna. Området är mycket rikt på sjöar och tjärnar.

Spännande vandringar

När man rör sig i området upptäcker man snart att vandringar i rakt nord-sydlig riktning längs de parallella bergryggarna är betydligt behagligare än att försöka förflytta sig upp och ner över berg och dal i öst-västlig riktning.

Hällmarkstallskogen är en karg naturtyp och varken djur- eller växtlivet i Trestickla är särskilt rikt. Under en vandring genom området är det mycket möjligt att man stöter upp orre eller tjäder. Korsnäbb och tofsmes är andra fåglar som förekommer här, liksom storlom och fiskgjuse.

Orshöjden med sina 275 m.ö.h. är den högsta punkten i området och härifrån har man en milsvid utsikt åt alla håll.

Gränstrakt

På norska sidan om gränsen finns ytterligare 2000 hektar relativt opåverkad skog inom Lundsnesets naturreservat. Det är delvis samma naturtyp som i Tresticklaområdet, men här finns också bördigare, grandominerade skogar.

Vandringsleder

Från nationalpraksentrén följer man Halleleden knappt en kilometer fram till parkgränsen. Förutom Halleleden till Norge finns en vandringsslinga längs Stora Tresticklans strand och förbi det gamla hemmanet Bråtane. En avstickare leder upp till nationalparkens högsta punkt, Orshöjden.

Området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Västkuststiftelsen ordnar vandringar i flera av naturreservaten. För information gå till sidan www.vastkuststiftelsen.org. Turerna är gratis och kräver ingen föranmälan men tänk på lämplig klädsel och ta med stövlar, matsäck och gärna en kikare.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Tresticklans nationalpark men tänk på att det inte är tillåtet att
- skada mark och block,
- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
- uppföra byggnad, vindskydd, koja eller annan anläggning,
- göra upp eld; förbudet avser inte användning av stormkök eller motsvarande,
- plocka, samla in eller gräva upp växter. Bär- och svampplockning är dock tillåten,
- på störande sätt använda radioapparat e.dyl,
- klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
- använda motordrivet fordon eller motordriven vattenfarkost,
- landa med luftfarkost,
- rida eller cykla,
- medföra hund som inte är kopplad,
- ordna orienteringskontroll eller markerat spår.

Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen
Text: Västkuststiftelsen
Läs mer om Tresticklans nationalpark på Svenska nationalparker

Kontaktinformation

Kontaktinformation
Dals-Eds Turistbyrå
Torget 4
66830 Ed
Tel: 0534 19022
Kontaktperson: Dals Eds Turistbyrå

Fakta

Information

Markerade vandringsleder
parkeringsmöjligheter finns (även för bussar).

Vägbeskrivning

Vägbeskrivning Passera centrala Ed. Tag av höger mot Nössemark, kör därefter 20 km. Tag av till vänster vid skylt "nationalpark". Goda parkeringsmöjligheter.

Karta

viewmap
Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Bokning/köp av produkter sker direkt av produktägaren vars namn framgår på bokningen. Eventuella reklamationer hänvisas till respektive produktägare. Redigera produkt