Hoppa till textinnehållet
Meny
  • Bo
  • Äta
  • Sevärdheter
  • Aktiviteter
  • Områden
Produktbild

Tresticklan Nationalpark

Tresticklan Nationalpark

På många håll i Dals-Eds kommun finns möjligheter att fritt vandra i skog och mark efter karta och kompass.
Det mest kända strövområdet är Tresticklan Nationalpark som ligger beläget 20 km nordväst om Ed.
Här finns markerade leder på 4-8 km.
Möjlighet att övernatta i stugan Budalsviken, kontakta turistbyrån 0534-190 22 under sommaren eller kommunens växel 0534-19000.
Passa även på att bese den utställning som finns precis vid entrén till parken, infotavlor som är belägna 600 m från parkeringen vid Råbocken.
Parken invigdes 1996 av Kung Carl XIV Gustav.

Obruten vildmark

Tresticklan är Sveriges 25:e nationalpark och bildades 1995.

Väster om Stora Le och in mot norska gränsen finns ett stort obrutet skogsparti, som brukar kallas Tresticklaområdet efter den största sjön. Med sina ca 3000 hektar är Trestickla det tredje största obrutna och någorlunda opåverkade skogsområdet i landet utanför fjällregionen och Norrbotten.

Från ovan sett breder terrängen i Tresticklaområdet ut sig som en tvättbräda med sina 1650 milj. år gamla bergsryggarna i nord-sydlig riktning. Sänkorna däremellan är fuktiga områden, sjöar eller myrmarker. Hällarna är bevuxna med gles tallskog och översållade med mossor och lavar. Vattnet skymtar igenom på många ställen, nationalparken är sjörik.

Spännande vandringar

Vandringar i nationalparken Tresticklan är väldigt olika. Det är nämnvärt mycket besvärligare att vandra tvärs emot bergryggarna i öst-västlig riktning. Vandringar i rak nord-sydlig riktning längs de parallella bergryggarna är betydligt behagligare.

Hällmarkstallskogen är en karg naturtyp och varken djur- eller växtlivet i Trestickla är särskilt rikt, med undantag för insektslivet. Här finns ett flertal rödlistade skalbaggearter. Under en vandring genom området är det mycket möjligt att man stöter upp orre eller tjäder. Korsnäbb och tofsmes är andra fåglar som förekommer här, liksom storlom och fiskgjuse. Dessutom rör sig ju varg, älg, lo och rådjur i området.

En fin utsiktspunkt har man på Orshöjden, 275 m.ö.h., som är den högsta punkten i området. Dit tar man sig genom en avstickare på vandringsleden Tresticklaleden.

Gränstrakt

Lundsnes naturreservat ligger direkt i anslutning till nationalparken på norska sidan om gränsen, ett ca 2000 hektar  stort område med relativt opåverkad skog, alltså samma naturtyp som i Tresticklaområdet, men här finns också bördigare skogar som domineras av gran.

Vandringsleder

Från nationalpraksentrén (600 m från parkeringen vid Råbocken) följer man Halleleden knappt en kilometer fram till parkgränsen vid Sveriges gräns. Förutom Halleleden till Norge finns en vandringsslinga längs sjön Stora Tresticklan och förbi det gamla hemmanet Bråtane. Därifrån leder en avstickare upp till nationalparkens högsta punkt, Orshöjden.

Området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Västkuststiftelsen ordnar från maj till oktober vandringar i flera  naturreservat och nationalparken. För information gå till sidan www.vastkuststiftelsen.org. Turerna är gratis och kräver ingen föranmälan men tänk på lämplig klädsel och ta med stövlar, matsäck och gärna en kikare.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Tresticklans nationalpark men tänk på att det inte är tillåtet att
- skada mark och block,
- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
- uppföra byggnad, vindskydd, koja eller annan anläggning,
- göra upp eld; förbudet avser inte användning av stormkök eller motsvarande,
- plocka, samla in eller gräva upp växter. Bär- och svampplockning är dock tillåten,
- på störande sätt använda radioapparat e.dyl,
- klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
- använda motordrivet fordon eller motordriven vattenfarkost,
- landa med luftfarkost,
- rida eller cykla,
- medföra hund som inte är kopplad,
- ordna orienteringskontroll eller markerat spår.

Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen
Text: Efter information från Västkuststiftelsen
Läs mer om Tresticklans nationalpark på Svenska nationalparker

Kontaktinformation

Kontaktinformation
Dals-Eds Turistbyrå
Storgatan 27
66830 Ed
Tel: 0534 19022
Kontaktperson: Dals Eds Turistbyrå

Fakta

Information

Markerade vandringsleder
parkeringsmöjligheter finns (även för bussar).

Vägbeskrivning

Vägbeskrivning Passera centrala Ed. Tag av höger mot Nössemark, kör därefter 20 km. Tag av till vänster vid skylt "nationalpark". Goda parkeringsmöjligheter.

Karta

viewmap
Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Bokning/köp av produkter sker direkt av produktägaren vars namn framgår på bokningen. Eventuella reklamationer hänvisas till respektive produktägare. Redigera produkt