Hoppa till textinnehållet
Meny
  • Bo
  • Äta
  • Sevärdheter
  • Aktiviteter
  • Områden
Produktbild

Norra Sämsjöns Fiskevårdsområde

Norra Sämsjön

Norra Sämsjön ingår i Nossans vattensystem. Sjön som är ca 6 kvadratkm ligger i Herrljunga kommun på 185 m ö h. Största djup är 14 m. Sjön omges av granitberg i sydväst där stränder och öar ger vildmarkskaraktär. I Norr och nordöst är mest jordbruksmark och lövskogar med långgrunda stränder och vikar. I den flikiga sjön finns flera småöar med rikt sjöfågelliv, lom, dopping, skrake, fiskgjuse, doppingar m fl. Det kräver extra varsamhet av de som rör sig på och runt sjön.
Sjön har en hög fiskproduktion och är känd som bra fiskevatten. De vanligaste är gädda, abborre, mört, gös, brax, karp.

Kontaktinformation

Kontaktinformation
Monica Thiel
Örum Örumsholm
524 96 Ljung
Tel: 0513 60216
Mobil: 070 5851121

Fakta

Information Fiskekort säljs vid Shell Annelund, Carpe Diem bok och turistinfo Ods, Sämsholm, Sämbadets Campingsamt Storegården Country Living. Norra Sämsjöns Fiskevårdsområdesförening har tagit fram ett sjökort med djupkurvor, markerade grund och stenar samt grillplatser. Säljs för 275 Skr.

Pris

Pris Priser för fiskekort 2011-2012

Dagkort 50 Skr
Dagkort 5 st angeldon för ismete 100 Skr
Dagkort för grupp fler än 10 personer 500 Skr
Veckokort 200 Skr
Årskort inkl. ismete 500 Skr
Ungdom under 18 år fiskar gratis.

FISKEREGLER

•Fiskekort eller fiskerättsbevis är personligt och skall medföras vid fiske.
•Legitimation skall medföras vid fiske.

•Det åligger den fiskande att hålla sig underrättad om gällande regler som anslås på fiskevårdsområdets anslagstavlor och angivits på fiskekorten.
•Tillsynspersonalens anvisningar skall efterföljas.
•Fiskekort ger rätt till fiske med handredskap (t.ex. mete, pimpel, drag).
•Fiskekort ger ej rätt till fiske efter kräftor, ej heller till fiske med redskap såsom långrev, nät, utter eller fasta redskap.
•Minimimått för gös och gädda är 45 cm. Fisk som inte håller detta mått skall återsläppas i sjön.
•Endast 2 spö/person och fiskekort

Förbud för Karpfiske och bottenmete 1-15 augusti

FÖR ALLAS TRIVSEL: Var varsam mot naturen och visa hänsyn mot människor och djur. Ta med allt skräp hem. Nedskräpning och brott mot fiskeregler beivras.

Vägbeskrivning

Vägbeskrivning Norra Sämsjön ligger i Herrljunga kommun 15 km söder om centrum utmed riksväg 182. Närmaste tätort är Annelund, Ljung.

Faciliteter

Konferens

Vandringsled

Res med lokaltrafiken

Tillgänglighetsinventerat
Sök
Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Bokning/köp av produkter sker direkt av produktägaren vars namn framgår på bokningen. Eventuella reklamationer hänvisas till respektive produktägare. Redigera produkt