({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Hanna Ahlström

LandArt

Konstverk helt gjorda av naturligt material

Land Art i Nolhaga park och Gräfsnäs slottspark

I Nolhaga park och Gräfsnäs slottspark i Alingsås finns ett antal Land Art-konstverk som uppförts 2013-2019 i Kulturföreningen Tornets regi.

Tornet har bjudit in internationella konstnärer vilka huvudsakligen har arbetat med lokala material eller material och tekniker relaterade till Sverige. Kulturföreningen Tornet har tillsammans med konstnär bestämt hur konstverket ska uppföras och smälta samman med miljö på bästa sätt.

Verken är placerade i naturen i varierad terräng, både utmed leder och på platser bortom leder. Vissa av platserna är inte åtkomliga med t ex barnvagn, rullstol eller rullator. Stadiga skor är att rekommendera. För att lyssna på ljudkostverket under promenaden behövs en smartphone och hörlurar. 

Vad är Land Art?

Land Art är en konstform som tar avstamp i landskapet och där naturen eller stadslandskapet används som källa för konstverket. Inom Land Art uppförs platsspecifik konst, vilken innebär att en plats tas i anspråk och dess karaktär förändras med en gestaltningsprocess.

Materialet som används är främst sådant som man finner på platsen – såsom jord, stenar, sand, grenar, stockar, blommor, blad och vatten. I vissa fall kompletteras de naturliga materialen med t ex betong, metall, asfalt, mineralpigment mm. Då man oftast använder sig av naturmaterial bryts konstverket med tiden ner och ett landskap övergår i ett annat, i en ständigt pågående process.

Läs mer om Land Art här. 
Kartor finns att hämta i vår turistbyrå på Kungsgatan 14. 

Kontaktinformation

Alingsås kommun

Alingsås


Telefon: +46322616200


E-post: Skicka E-post