({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Hanna Ahlström

Brobacka Naturreservat

Här får du läsa mer om det fantastiska området i Brobacka, med historia från lång tid tillbaka, ända till när Inlandsisen härjade.

Brobacka naturreservat

Brobackastugan brukar hålla öppet söndagar 11.00 till 15.00 vår och sommar. Då kan du titta in, få lite information av stugvärden och titta på utställningen. Området utanför är besöksvärt hela året. Vandringsled finnes.

Brobacka naturreservat innehåller ett av landets mäktigaste jättegrytsfält, med ett 40-tal ursvarvningar, där storgrytan med sin 18 meter i diameter dominerar. 

I reservatet ingår även flera andra sevärdheter som t.ex. ekhagen med årlig hackeslåtter, barrblandskogen med Knipe mosse, betesmarker och hasseldungar vid sjön. Bland lindarna på kullen i reservatets västra del finns en minnessten över slaget mot danskarna vid Brobacka 1566 i Nordiska sjuårskriget. 

Mittemot jättegrytsfältet tvärs över sjön ligger Brudsängen med nålsögat, den sägenomspunna klipphyllan.

Reservatet är 17 ha stort och ägs av Västkuststiftelsen. 

Jättegrytorna i Brobacka

En geologisk sevärdhet

Vid inlandsisens tillbakagång för 11-12 000 år sedan, inträffade ett uppehåll i avsmältningsskedet. Mjörn, då isfri, utgjorde en havsvik medan Anten området i norr fortfarande var täckt av stora ismassor.

Höjderna Rivseden och Lärkeskog styrde in smältvattnet mot Brobackasundet. Den kraftiga hopträngningen gav upphov till ett kraftigt vattenflöde som på Åsjöns östsida eroderade fram ett mäktigt jätte grytfält i huvudnivåerna mellan 59-115 meter över havets nuvarande yta. Den överasta grytan ligga ca. 6 meter över högsta kustlinjen!

De flesta av de 30-tal jättegrytor som finns upptagna på kartan i folderna är halva grytor, sk. kolkbäcken. Det är oklart om isen utgjort den andra halvan eller om ursvarvningen ändå har kunnat ske. En hörngryta behöver inte ha stöd på alla sidor för att utbildas. Grytorna nr 14, 21 och 29 har en blindtarmsliknande form och utgör hela jättegrytskomplex. De höga klippväggarna i norrsydgående riktning kan här ha haft en viss inverkan på ursvarvningen - en sand och grusblästring i kolossalformat. 

En del av grytorna är så stora att de, för den ej uppmärksamme, inte noteras även om man står mitt i centrum. En del är dessutom fyllda med frostsprängt material med trädbevuxna. Så är fallet med gryta nr 21, Storgrytan. Huvudkitteln är 18 meter i diameter och hela grytkomplexet 35 långt.

I gryta nr 26 gjorde 1996 en begränsad utgrävning på initiativ av geologer från Göteborg universitet för att undersöka eventuell förekomst av lämningar från tiden innan senaste nedisningen. Tyvärr utan framgång. De enorma mängderna sand och grus som sprutade genom Brobackasundet avlagrades runt om i de dåtida havsvikarna och kan idag ses på många platser i landskapet.

Brobacka-stenen

Till minne av "Slaget vid Brobacka" 1566 mellan Sverige och Danmark har Alingsås Fornminnesförening låtit sätta upp en minnessten i Brobacka.