({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Borås GIF vandringleder
Borås

2,5 km, 3,5 km, 5 km, 7,5 km, Medel

De fyra motionsspåren/vandringlederna utgår från GIF-stugan i Knektås med en spårlängd mellan 2,5 km och 7,5 km Spåren är antingen delvis- eller någorlunda backigt och går på mindre skogsvägar och stigar igenom granskog. Vandringslederna ägs och sköts av Borås GIF.

Borås GIF - 2,5 km

Terrängspåret utgår från GIF-stugan i Knektås och är cirka 2,5 km långt. Spåret är något backig och går igenom granskog.

Terrängsspåret ägs och sköts av Borås GIF.

Vid dammen intill klubbstugan finns en grillplats.
Vintertid är spåret elbelyst och körs upp som skidspår.

Borås GIF - 3,5 km

Det blå spåret börjar vid GIF-stugan i Knektås och är cirka 3,5 km långt. Spåret är delvis backigt och går på mindre skogsvägar och stigar igenom granskog.

Vandringsleden ägs och sköts av Borås GIF.

Vid dammen intill klubbstugan finns en grillplats.

Borås GIF - 5,0 km

Det gula spåret utgår från GIF-stugan i Knektås och är cirka 5,0 kilometer långt. Spåret är något backigt och går på mindre skogsvägar och stigar igenom granskog.

Vandringsleden ägs och sköts av Borås GIF.

Vid dammen intill klubbstugan finns en grillplats.

Borås GIF - 7,5 km

Det grön-vita spåret utgår från GIF-stugan i Knektås och är cirka 7,5 kilometer långt. Spåret är delvis backigt och går på mindre skogsvägar och stigar genom granskog.

Vandringsleden ägs och sköts av Borås GIF.

Vid de öppna åker- och ängsmarkerna vid Hjältagården finns mängder av odlingsrösen samt ruinerna efter Skogsbo ryttartorp.

Vid dammen intill klubbstugan finns en grillplats.

Klassning:

Medel

Tillgänglighetsanpassad:

Nej

I närheten:

Från GIF-stugan utgår fyra motionsspår/vandringsleder med en spårlängd på mellan 2,5 kilometer och 7,5 kilometer.

Parkering:

GIF-stugan, därifrån cirka 50 meter

Närmaste busshållplats:

Knektåsvägen, hållplats Tosseryd, därifrån cirka 2,9 kilometer

Fakta om leden

Längd:

2,5 km till 7,5 km 

Område:

 Borås

Svårighetsgrad:

Medel

Kontaktinformation

Ägare och skötselansvarig Borås GIF

Barnhemsgatan 71

506 48 Borås


Telefon: +46


E-post: info@borasgif.nu