({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Viskadalens Folkhögskola
Seglora

3,5 km-5,5 km. Lätt/medel

Ifrån Viskadalens folkhögskola utgår 3 motionsspår/vandringleder där alla dessa passerar bland annat en av de vackra stenbroarna över ån Viskan i Seglora.

Viskadalens folkhögskola - 3,5 km

Det gröna spåret är cirka 3,5 kilometer långt, och går på grusvägar i närheten av Viskadalens folkhögskola i Seglora. Spåret är ganska flackt.


Längs leden passerar du bland annat en av de vackra stenbroarna som finns i Seglora. Bron går över ån Viskan som du kan se på flera ställen längs spåret.

Viskadalens folkhögskola - 4,0 km

Det orange spåret är cirka 4 kilometer långt, och går delvis på grusväg och delvis på skogsstigar i närheten av Viskadalens folkhögskola i Seglora. Spåret är ganska backigt.

Leden går bland annat förbi Skärsjön, en klipp- och tallomgärdad liten skogssjö, där du också kan bada från flera av klipporna. På en udde i sjön har Viskadalens folkhögskola dessutom en grillplats och ett vindskydd.

Viskadalens folkhögskola - 5,5 km

Det gula spåret är cirka 5,5 kilometer långt, och går delvis på grusvägar och delvis på skogsstigar i närheten av Viskadalens folkhögskola i Seglora. Spåret är ganska backigt.

Motionsspåret ägs och sköts av Viskadalens folkhögskola.

Klassning:

Lätt/medel

Tillgänglighetsanpassad:

Nej

I närheten:

3 motionsspår/vandringsleder utgår från Viskadalens folkhögskola.

Ett utegym/hinderbana finns vid starten/målet av motionsspåren.

Parkering:

parkering innanför Viskadalens folkhögskola, därifrån ca 50 meter

Närmaste busshållplats:

Gamla Varbergsvägen, hållplats Viskadalens folkhögskola, därifrån ca 200 meter

Fakta om leden

Längd:

3,5 km till 5,5 km 

Område:

Seglora 

Svårighetsgrad:

Lätt/medel

Start och mål:

Viskadalens folkhögskola

Kontaktinformation

Ägare och skötselansvarig Viskadalens folkhögskola

Sälgered, Folkhögskolan 1

51593 Seglora


Telefon: +46 0320 183 00


E-post: info@viskadalen.nu