({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Roger Borgelid

Upptäck en av världens vackraste vattenvägar

En tur på Dalslands kanal tar dig till hjärtat av Sveriges sjörikaste landskap. Kanalen har under åren förvandlats från en transportled till en välbesökt upplevelseväg. Med endast 12 kilometer grävd kanal binds stora och små sjöar ihop till ett 250 kilometer långt besöksmål.

Det är något magiskt med Dalslands kanal. Och det är inte enbart den omgivande, sagolikt vackra naturen som kommer att trollbinda dig. Det mest förbluffande med kanalen är att det faktiskt väntar en 250 kilometer lång resa på dig mellan Vänern och den mystiska sjön Stora Le i norra Dalsland. Och detta fast kanalen i sig bara är några få kilometer lång. Hemligheten ligger i Dalslands ovanliga topografi. Den senaste istiden har skapat många långsträckta, djupa så kallade sprickdalssjöar här och gjort Dalsland till Sveriges sjörikaste landskap. Tack vare sjöarna behövde man bara 12 kilometer grävd  kanal  för  att  kunna  sammanlänka dessa  djupa,  spegelblanka  vatten  till  en enda vattenled.

Ingenjörskonst 

Dalslands kanal kom till under 1860-talet då  den  svensk-norska  unionsriksdagen beslöt  att  binda  samman  Värmland  och Vänern med hjälp av Dalslands långsmala sjöar. Avsikten var att via vattenvägen frakta gods från järnverken och sågbruken till Värmland. På  1800-talet  krävde  en  kanalbyggnation all ingenjörskonst som fanns att uppbåda. Men med Nils Ericson, mannen bakom de flesta järnvägar och kanaler i Sverige, var Dalslands kanal i trygga händer. Nils Ericsons svåraste uppgift blev att dra kanalen förbi den strida forsen i Håverud.

Akvedukten 

På grund av rådande markförhållanden gick det inte att bygga en vanlig slussanläggning i  Håverud.  Lösningen  blev  en  plåtränna hängande över forsen där båtarna skulle färdas. Därmed var det klart för en av Sveriges märkligaste byggnationer: Akvedukten i Håverud. Akvedukten är 32,5 meter lång och  tillverkades  på  Bergsunds  Mekaniska Verkstad i Stockholm. Plåtarna är sammanfogade med 33 000 nitar. Dalslands kanal invigdes år 1868 av kung Carl XV och fyllde 150 år under 2018!

Fotograf: Gaby Karlsson Hain, Dalslands Turist AB

Vackrast i världen

Under några decennier fungerade kanalen som den transportled den var tänkt. Därefter tog järnvägen över allt mer och lämnade kanalen till fritidsbåtar, kanoter och passagerarbåtar. Mångsidiga naturscenerier löser av varandra under din resa på kanalen. Det dalsländska  landskapet  är  så  typiskt  svensk som  inget  annat.  Här  väntar  dig  idyller med röda stugor, orörda skogar, pittoreska slussmiljöer och spegelblanka sjöar. En resa på kanalen är en resa på en av världens vackraste vattenvägar och genom ett Sverige i miniatyr. Längs kanalen finns sammanlagt 11 gästhamnar  men  också  många  naturhamnar  om  du  föredrar  det  alternativet.  Kanalen har 31 slussar fördelat på 17 slusstationer som överbryggar en höjdskillnad på 66 meter.

Fotograf: Gaby Karlsson Hain, Dalslands Turist AB

Byggnadsminne sedan 2013 och årets Industriminne 2018

I  maj  2013  förklarades  såväl  Akvedukten som  de  båda  slussområdena  i  Håverud och  Upperud  som  byggnadsminnen.  Ett mycket glädjande och viktigt steg eftersom en  byggnadsminnesförklaring  innebär  en försäkran om att dessa särskilt värdefulla och unika kulturhistoriska värden bevaras för framtiden.

Sedan 1995 delar Svenska Industriminnesföreningen ut utmärkelsen Årets industriminne till ett industriminne där förtjänstfulla insatser för att bevara och utveckla vårt industriella kulturarv bedrivs. 2018 tilldelades Dalslands Kanal AB utmärkelsen för ett ambitiöst arbete med bevarande, informationsspridning och samverkan kring Dalslands kanal. Kanalen är ett levande industriminne där varor och människor färdats i 150 år. Kanalen sätter fokus på vattnet som bärare av ett industrihistoriskt kulturarv i form av kraft och logistik.

Fotograf: Bozzanova AB

Information till fritidsskepparen

För att kunna planera drömsemestern med den egna båten behöver du en del information om bland annat kanalens öppettider, avgifter och betalning när det gäller slussarna, maxhöjd och maxdjup, gästhamnar och mycket annat. Dalslands kanal har ett eget kontor och finns i fina lokaler i anrika Kamrervillan vid slussen i Upperud. Information och kontaktuppgifter hittar du på www.dalslandskanal.se. Man kan också ladda hem en app (Dalslands kanal) i mobilen och få bra information där!

 

Fotograf: Gaby Hain Karlsson

Passagerarbåtar

Det finns tre passagerarbåtar som trafikerar kanalen under sommaren. Alla tre kör enligt turlista under högsäsong, ca slutet av juni - slutet av augusti, och kör chartrade turer mellan maj och september.

M/S Storholmen
M/S Dalslandia
M/S Nils Ericson af Håverud

Relaterat innehåll