({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Kent-Åke Gustavsson

26. Oxepölsbäcken - Bäcken som byter skepnad

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Oxepölsbäcken börjar bland myrar och martallar på Slättfjälla. Efter någon kilometer byter bäckdalen skepnad och blommar upp i lummig grönska. Kroppefjäll är fullt av sådana kast mellan det karga och det frodiga.

Oxepölsbäcken avvattnar ett rejält stycke av Slättfjällas näringsfattiga myrmarker. Här, bara någon kilometer nedströms, porlar den fram genom en frodig dalgång, där högvuxna granar står sida vid sida med ädla lövträd som alm och lind. Riklig underväxt av hassel visar också att den kalkhaltiga berggrunden på södra Kroppefjäll har ett finger med i spelet.
Här finns mycket att upptäcka för den botaniskt intresserade. Det sällsynta och vackra gräset skogssvingel växer i stora tuvor alldeles invid stigen. Andra arter är olvon, skogsstarr, skärmstarr, myskmadra och vårärt.
Söder om vägen mynnar bäcken i Flytjärn, som omges av artrika våtmarker. Här finns bland annat slåtterblomma, myggblomster och flera mindre vanliga starrarter, som klubbstarr och tagelstarr.
Där det är gott om hassel finns det chans att stöta på arter som har nötter på menyn. Två sådana har noterats i området: nötkråka och hasselmus. Nötkråkan visar sig mest på hösten, då den pendlar mellan hasselbackarna och närliggande barrskogar för att lägga upp sina vinterförråd.
Stigen längs bäcken följer den körväg som en gång band samman torpen på Slättfjälla med gårdarna kring Bollungen. Den kan följas vidare söderut längs bäcken genom Buxåsens naturreservat, även om den bitvis är igenvuxen och otydlig.

Området är biotopskyddsområde. Stigen längs bäcken är markerad och lätt att följa upp till bron som korsar bäcken (ca 400 m). Enligt en del äldre kartor fortsätter den norrut in i Kroppefjällsreservatet (33), men leden underhålls inte och är bitvis blöt, igenvuxen och svår att följa.

 

Hitta hit:
Vägen mellan Bollungen och väg 172 N om Högsäter tangerar området. Vägen korsar Oxepölsbäcken drygt 100 m väster om Flytjärnet (N58.608986 O12.167069).  Parkeringsmöjligheter vid vägen.

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se