({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Kent-Åke Gustavsson

28. Buxåsen - En skog som fått sköta sig själv

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

På gamla, grova aspstammar i Buxåsen kan man hitta den stora asptickan. Den ser inte så märkvärdig ut, men den har något att berätta. Där den växer har skogen fått sköta sig själv under lång tid. I sådana skogar finns det livsrum för många andra av gammelskogens sällsynta arter.

Buxåsens naturreservat omfattar ett stycke gammal, variationsrik skog i Kroppefjälls småbrutna och kuperade sydöstra hörn.
Reservatets sydligaste del är ett brant och stenigt lövskogsbryn mot odlingsmarkerna kring byn. Längre in dominerar granskogen, med inslag av asp och ek. Här finns granar av olika ålder och gott om döda träd – allt tecken på en skog som aldrig varit kalhuggen. På höjderna växer tallskog med inslag av riktigt gamla och grova träd.
Eftersom det inte bedrivits något storskaligt skogsbruk i området finns här arter som inte klarar den dramatiska miljöförändring som kalhuggning innebär. Skärmstarr, kambräken, blylav och kandelabersvamp är några exempel. Under barken på gamla, döende granar finns gott om insektslarver. Här kan man ibland se spåren efter den tretåiga hackspettens födosök.
Det finns många fina små skogsmiljöer längs Ladmadbäcken, som rinner genom nästan hela reservatet. Strax väster om bäckens utlopp i Nedre Idetjärn finns en bergknalle med fin utsikt över sjön – en perfekt plats för fikarasten!

Buxåsen är naturreservat, ca 50 ha. En 3 km lång vandringsled finns i reservatet.

 

Hitta hit:
Området nås från vägen mellan Stigen och Årbol (Sundals Ryr). Ta av vid skylt
”Buxåsen 1”. Efter ca 1 km finns P-plats i en fyrvägskorsning (N58.594697 O12.141296 ). Härifrån utgår vandringsleden.

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se