({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Kent-Åke Gustavsson

30. Ödeborgsfjället – På stigar vid Stigen

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Ödeborgsfjället bjuder på ett rejält stycke dalsländsk vardagsnatur, varken mer eller mindre. I sänkorna står granarna tätt. På höjderna finns här och var skog som är lika hemtrevlig för tjädrar som för människor.

Ödeborgsfjället är den sydligaste spetsen av Kroppefjäll och har samma karaktär som resten av fjället: ett kuperat skogslandskap med våtmarker och småsjöar i sänkorna. Det används flitigt som strövområde av invånare i Stigen, Färgelanda och Ödeborg, och ett nätverk av mer eller mindre tydliga och lättgångna stigar genomkorsar området.
Ett parti skog där både tjädrar och människor bör kunna trivas finns söder om sjön Åbuken. Den är ljus och lagom gles med inslag av resliga gammelgranar, grova tallar och en och annan silvrig torraka. I väster, ner mot Norra Mörtevattnet blir marken bördigare och skogen tätare. Här växer lunglav och några andra lavar och mossor, som vittnar om att skogen fått växa ostört under lång tid.
En fem kilometer lång vandringsled – omarkerad men väl upptrampad och lätt att följa – utgår från Stigens tätort. Utgångspunkten vid Stigens fabriker är inte särskilt inbjudande, men det bättrar sig snart. Följ motionsspåret till vänster uppför backen. Efter en dryg kilometer delar sig stigen. Motionsspåret viker av norrut över en liten mosse och vandringsleden tar av till vänster. Efter ytterligare några hundra meter når man sjön Åbuken, där det finns ett vindskydd med eldplats på en udde.  
Vill man uppleva tjäderskogen får man ströva fritt på höjderna söder om Åbuken med karta och kompass. I annat fall fortsätter man längs leden, som så småningom vänder norrut och tangerar gammelskogen vid Norra Mörtevattnet. Gör gärna en avstickare för att leta lunglav på lövträdens stammar.
Längre norrut har leden kontakt med stignätet på fjällets östra del, innan den återvänder österut och tillbaka till utgångspunkten.

Den gamla skogen vid N Mörtevattnet är skyddad genom naturvårdsavtal. I övrigt har Ödeborgsfjället inget formellt skydd. Normalt skogsbruk bedrivs. Södra delen av Ödeborgsfjället (ej med på kartan) kan upplevas från Kyrkstigen, en 9 km lång led med start (eller mål) vid Ödeborgs kyrka. En slinga runt Brötegårdssjön öster om Ödeborg går på grusväg, och är framkomlig med barnvagn.Hitta hit:
Från väg 173 tar man av på Spinnarevägen i Stigens samhälle (skylt ”Helges spår” och "Utsiktsplats”). Efter ca 300 m finns en P-plats (N58.565181 O12.060371) och därifrån går en 5 km lång vandringsled in i området. Stignätet i området ansluter också till omgivande orter och vägar på andra ställen.

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se