Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

Dalslandsmedaljen 2018

Sedan 1960 har Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund, Dalslands Konstförening samt Dalslandskommunerna delat ut Dalslandsmedaljen till förtjänta mottagare vilka har gjort landskapet framstående tjänster.

Hittills har 101 personer och föreningar hedrats med denna utmärkelse. Medaljkommittén har vid sammanträde kunnat konstatera ett stort antal nomineringar detta år, 15 st, vilket glädjande nog har gjort kommitténs arbete svårare än vanligt.

Kommittén har efter noggrann prövning beslutat att till Dalslandsmedaljör 2018 utse Benny Ruus, verkställande direktör för Dalslands Kanal AB. 

”Benny Ruus har under drygt 25 år verkat som VD för Dalslands Kanal AB. Kanalen är landskapets främsta turistattraktion och ett signum för Dalsland. Här ryms såväl industrihistoria som kulturarv parallellt med en levande farled. 2018 firar kanalen sitt 150-årsjubileum och kan så göra mycket tack vare ett passionerat och kompetent livsverk av Benny Ruus. Åren vid kanalen har inneburit stora utmaningar som Benny hanterat synnerligen väl till stor nytta för landskapet. ”

 

Kommittén är mycket glad över 2018 års medaljör. Benny har påtagligt gjort Dalsland framstående tjänster i enlighet med Dalslandsmedaljens statuter.

Medaljutdelning kommer att ske i Dalslandsmontern på Bokmässan i Göteborg fredag 28 september kl 13 30.

För mer info, Johan Abenius 0705680683