({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Fotograf: Roger Borgelid

Akvedukten i Håverud

Det unika mötet mellan bilväg, järnväg och vattenväg

Dalslands Kanal färdigställdes under åren 1864-1868. Arbetet leddes av den kända kanalbyggaren Nils Ericson. Beroende på markförhållandena i Håverud kunde man inte bygga en vanlig slussanläggning där. Bergarterna var lösa, strömmen stark och stupen för branta. Nils Ericson kom då på den geniala idén att istället bygga en akvedukt. Hans son, Werner Ericson blev platschef.

Akvedukten är en fritt hängande bro, där vattnet leds i en 33,5 meter lång plåtränna ovanför forsen. Plåtarna är sammanfogade med 33000 nitar. Ännu har inga nitar behövts bytas ut.

Akvedukten tillverkades av det berömda företaget Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm. Plåtarna sattes ihop på land och den tunga rännan halades sen på plats över forsen.

Det finns många akvedukter i världen. De flesta byggdes som romerska stenvalvsbroar, andra i en kombination av stenvalvsbroar med överbyggnad av gjutjärnsrännor. Akvedukten i Håverud är helt unik i sitt slag.

Akvedukten tillverkades av det berömda företaget Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm. Plåtarna sattes ihop på land och den tunga rännan halades sen på plats över forsen.

Akvedukten i Håverud, målning av Axel Nordgren

Några kommentarer om Akvedukten…

”Mellan tvenne väldiga, skogbekrönta berg, der löfträdens ljusa schatteringar mänga sig med barrträdens dunkla grönska, kastar sig en skummande fors från den på en betydlig höjd ofvanför liggande sjön Åklången genom ett trångt pass ner i Upperuds höljen. Den klara morgonsolen kastar sitt guld öfver de fradgande vattenmassornas matta silfver, genom vågornas brus tränger dånet från stångjernssmedjorna, till venster om fallet och högt öfver slussportarne vid Håfverud se vi en gigantisk, rödbrun tingest, som i all maklighet sträckt sig öfver den rytande strömmen från den ena stranden till den andra. Denna ofantliga, vattenfyllda jernlåda är den beryktade aquedukten, den enda i Skandinavien, ett af de många minnesmärkena af Nils Ericsons jättesnille.”

Ur: Svea Folk-kalender, 1870, s. 103-104

Fakta om Nils Ericson

Friherre, ingengör. 3972. Född 1802-01-31 i Långban, Färnebo (S). Död 1870-09-08 i Stockholm. Friherre, ingenjör, väg- och vattenbyggare. Ledde 1830-50 anläggandet av flera viktiga kanalleder (Stallbacka, Säffle, Karlstad och Albrektsund). Byggde om Trollhätte kanal och Stockholms sluss. Dalslands kanal med akvedukten i Håverud, tillsammans med sonen Werner. Chef för statens järnvägsbyggnader. Adlad 1854, friherre 1860. Begravd på Stockholms norra kyrkogård. Se Sv. Biografiskt Lexikon.

 

Detaljerad information om Akveduktens historia hittar ni här!