({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av
  • Fotograf: Roger Borgelid

Årets industriminne 2018: Dalslands Kanal

Sedan 1995 delar Svenska Industriminnesföreningen ut utmärkelsen Årets industriminne till ett industriminne där förtjänstfulla insatser för att bevara och utveckla vårt industriella kulturarv bedrivs. 2018 tilldelades Dalslands Kanal AB utmärkelsen för ett ambitiöst arbete med bevarande, informationsspridning och samverkan kring Dalslands kanal. Kanalen är ett levande industriminne där varor och människor färdats i 150 år. Kanalen sätter fokus på vattnet som bärare av ett industrihistoriskt kulturarv i form av kraft och logistik. Utmärkelsen delades ut den 31 augusti 2018 i Håverud i samband med kanalens jubileumshögtid och Kronprinsessan Victorias besök.

Kanalen planerades och byggdes för 150 år sedan på grund av de dalsländska och västvärmländska järnbrukens behov av effektiva transportvägar. Då var den internationella efterfrågan på svenskt järn stark. Kanalen med slussar och akvedukt binder samman naturliga vattendrag från Vänern och ända in i Norge. Vid flera slussar finns bruksmiljöer, vilka uppstått ur den träbaserade industri som med kanalens draghjälp ersatte järnbruken när bruksdöden drabbade regionen under 1800-talets slut. 

Kanalen användes för frakt ända in på 1970-talet men frakttrafiken har gradvis ersatts av fritidstrafik och därför har kanalen underhållits. I dag drivs ett medvetet arbete för att bevara slussar och andra anläggningar på samma sätt som när kanalen en gång byggdes. Flera slussar har restaurerats och 2018 har akvedukten i Håverud färdigställts. Arbetet genomförs med stöd av kompetens som byggts upp i både nationell och internationell samverkan. 

Håverud, där vattenled, järnväg och landsväg möts i ett dramatiskt landskap, har blivit en symbol för svensk väg- och vattenbyggnadskonst. Det forsande vattnet har också använts som kraftkälla för den industri som kanalen betjänade och platsen visar hur människor strävat efter att bemästra naturen genom tekniska landvinningar. Kanalsträckorna i Håverud och Upperud är byggnadsminnen och kanalen är i sin helhet riksintresse.

Svenska industriminnesföreningen (SIM) bildades 1989 och är en ideell organisation inom kulturmiljöområdet. Föreningen verkar för industrisamhällets kulturarv i Sverige och representerar Sverige inom den internationella organisationen The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH). Föreningen samlar enskilda och organisationer.

 

Kontaktpersoner Svenska Industriminnesföreningen:

Catarina Karlsson
Ordförande SIM 
070 567 74 58 
catarina.karlsson@jernkontoret.se

Mia Geijer 
Styrelseledamot SIM 
070-363 59 89
mia.geijer@gmail.com

 

Kontaktperson för Dalslands Kanal AB: 

Johan Trollnäs, VD

johan.trollnas@dalslandskanal.se

 

SIM:s information som pdf