({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

 • Fotograf: Torbjörn Tobbe Olsson

Hur slussar man?

Att slussa är inte alls svårt eller märkvärdigt. Börja med att påkalla slussvaktens uppmärksamhet. Det är viktigt att du följer slussvaktens instruktioner. Och kom ihåg att det är endast slussvakten som får manövrera slussar och broar.

I princip slussar båtar i den ordning man anlöper väntbryggan. Ibland behöver de dock disponeras om för att på bästa sätt disponera utrymmet i slusskammaren. De passagerarbåtar som går enligt tidtabell har förtur till slussning.

 

Så här slussar man på Dalslands kanal:

 1. Påkalla slussvaktens uppmärksamhet. Om slussporten är stängd eller slussvakten inte ger tecken för insegling, lägg till vid väntbryggan. Båtarna slussas sedan i den ordning de anlänt till väntbryggan om slussvakten inte önskar annan turordning. Båtar som inte angjort väntbryggan går därefter in och då i den ordning de ankommit stationen. Saknas väntbrygga gäller också ”ankomstordningen” vid inseglingen i slussen.
  Varje skeppare håller själv reda på turordningen och bevakar den. Se vad som sägs om släpjollar i kanalbroschyren.
 2. Slussporten öppnas. Är det flera båtar som ska slussa samtidigt är det lämpligt att redan nu lägga ut fendrar på båda sidorna. Detta är speciellt viktigt vid nedslussning av breda båtar.
  Invänta tecken eller tillrop från slussvakten innan du går in i slussen. Kanoter går alltid in sist.
 3. Insegling i slussen sker så här om slussvakten inte anger annan ordning. ”Annan ordning” kan vara aktuell vid enstaka slusstationer då även segelbåtar ska slussa.
  Ska endast två båtar slussa, lägger sig i stället båt två på båt fyras plats.
  För kanoter gäller vad som sägs under pkt.4.
  OBS! Vid nerslussning är det viktigt att båten eller jollen placeras så i slussen att den går fri från slusströskeln belägen akter om båten.
 4. Slussvakten slänger ner fasta förtöjningslinor till samtliga båtar. En för förlig, en för akterlig förtöjning. Ni bör vara två i båten under slussning.
  Lägg ej fast. Du måste nämligen hela tiden kunna ta hem eller slacka i takt med att båten stiger eller sjunker beroende på om det är upp- eller nedslussning. Håll förtampen på ett kraftfullt sätt ordentligt sträckt under uppslussning.
  Stäng av motorn!
 5. Båten skyddas mot slusskanten genom s.k. avvisare (horisontellt uppsatta telefonstolpar på slussväggarna).
  Förtöjningslina runt knapp
  Avvisare
  Ligger båten med relingslisten mot avvisare går slussningen helt smärtfritt. Det kan dock vara bra om besättningen ombord kan hålla ifrån några cm mellan relingslist och avvisare, med t.ex. en båtshake.
 6. Kasta upp linorna. Gå ur slussen i den ordning ni gick in, om inte slussvakten önskar annan turodning. Invänta tecken eller tillrop från slussvakten innan du går ur i slussen!