({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Christiane Dietz

Mått, djup och fart med mera

Dalslands kanal anses vara en av de vackraste vattenvägarna i Europa och består av ett pärlband av stora och små sjöar, vikar, fjordar och bi-leder. Kanalen sträcker sig från Vänerns västra sida, passerar upp igenom landskapet Dalsland, vidare in i landskapet Värmland, upp emot norska gränsen och in i Norge.

 

Kort kanalfakta

Längd: 253 km varav 12 km är grävd kanal
Antal slussar: 31 slussar fördelade på 17 slusstationer
Högsta punkt: 102 m
Byggnadsår: 1864-1868
Byggherre: Nils Ericson 

Maxmått

Här är förutsättningarna för att din båt ska kunna segla genom Dalslands
kanals slusstationer.

Maxlängd för båt

22.75 m

Maxbredd

4.05 m

Maxdjup

1.8 m

 

Segelfri höjd

Till Lennartsfors:  17 m

Till Töcksfors:

15 m

Till Ed

14.5 m

Snäcke kanal

14 m

Silarnas biled (uppströms Gustavsfors)

11,75 m

 

Utrustning

För att du ska slussa enkelt och säkert genom våra slusstationer ska båten vara utrustad med:

  • Två båtshakar
  • Fyra eller fem fendrar
  • Flytvästar till alla ombord

 

Fartbegränsning

Max 3 knop i farlederna
I sjöarna och övriga delar av kanalen gäller den hastighetsbegränsning som framgår av sjökortet för farled 956 (Dalslands kanal). Tänk på att alltid anpassa hastigheten och att visa hänsyn till boende, medtrafikanter och djurlivet.

 

Sjökort

År 2020, utkom ett nytt Kombi-Båtsportkort för Dalslands kanal och Trollhätte kanal. Kortet ger dig utförlig information om farleder, gästhamnar, sevärdheter, viktiga fakta, service och kanalhistoria. Båtsportkortet trycks på ett vattentåligt och starkt papper.
Pris:  560 kr exklusive porto. Du kan beställa Båtsportkortet i vår webbutik.

 

Om olyckan är framme

Alla båtar som trafikerar Dalslands kanal är skyldiga att ha en gällande båtansvarsförsäkring. Skepparen/redaren/ägaren ansvarar för att sådan finns. Se allmänna villkor och trafikföreskrifter.

 

Om du har några frågor får du gärna kontakta Dalslands kanal AB
info@dalslandskanal.se 
Tel. 0530-44750