({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

 • Fotograf: Roger Borgelid

 • Fotograf: Magnus Dovlind, instagram @Dovlindphoto

 • Fotograf: Magnus Dovlind, instagram @Dovlindphoto

 • Fotograf: Magnus Dovlind, instagram @Dovlindphoto

Skogsbada

Att vistas i naturen minskar stress, stärker immunsystemet och kan skydda mot psykisk ohälsa. Det visar det japanska hälsofenomenet Shinrin-Yoku, som på svenska kallas för att ”skogsbada”.

MÄNNISKAN ÄR GJORD för att leva i naturen. Om du tänker efter är det först under de senaste generationerna som vi byggt in oss i lägenheter, trafikköer och kontorslandskap. Och även om vi själva tycker att vi kan hantera denna förändring så kan inte våra hjärnor det. Evolution tar betydligt längre tid än så. Vi behöver naturen. Och nu har den japanska immunologen Qing Li hittat bevis för att naturen faktiskt har mätbart positiva effekter på människan. Skogsbad stärker kroppens immunförsvar.

DET FUNGERAR SÅ HÄR. När du rör vid ett träd så tror trädet att det attackeras, av till exempel en insekt eller hackspett. För att skydda sig reagerar trädet genom att gå till försvar och utsöndra fytoncider, som är aromatiska ämnen, alltså luktämnen. Dessa ämnen är bra för oss eftersom de aktiverar celler i vårt immunsystem och stimulerar vår självläkning. Kroppens naturliga försvarsceller i de vita blodkropparna ökar. Deras uppgift är bland annat att förstöra cancerceller. Forskarteamet i Japan har kunnat se att efter tre dagar i skogen har försvarscellerna ökat med hela 52 procent, och att cellerna fortsätter att vara mer aktiva i upp till 30 dagar efter ett skogsbad. Studier har även visat att aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet, som reglerar lugn och vila, ökar när vi vistas i skogen. Samt att naturen har en positiv inverkan på våra kognitiva förmågor, såsom ökad koncentration och bättre återhämtningsförmåga.

ATT SKOGSBADA ÄR ENKELT, speciellt här i Sverige tack vare allemansrätten.

 • Besök ett skogsområde som du tycker om, där du kan vandra långsamt, fritt och ostört. Gärna barrskog eftersom halten av fytoncider är särskilt hög där.
 • Om du går tillsammans med andra – kom överens om att inte prata, men dela gärna era upplevelser efter promenaden.
 • Lämna mobiltelefonen hemma eller stäng av den. Plocka ur hörlurarna och
  lyssna aktivt på skogens ljud.
 • Gå dit fötterna vill. Sakta ner. Rör vid träden, kanske till och med krama om dem, och stå sedan där ett tag för att ta emot alla ämnen de utsöndrar.
 • Fokusera på andningen och försök ta in naturen med alla dina sinnen, framför allt
  luktsinnet.

Fenomenet med att skogsbada, Shinrin-Yoku, har lett till att många skogar i Japan numera skyddas från avverkning eftersom de klassas som certifierade skogsterapiområden.

Bo i glashus mitt i naturen

Planera in en avkopplande vistelse i något av de unika glashusen och låt stress och vardagskrav begravas djupt ner i den dalsländska vildmarken.