({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Fotograf: Jonas Ingman

Allmänna villkor & trafikföreskrifter

Allmänna villkor

Allmänna villkor är det dokument som reglerar förutsättningarna för trafikering på Dalslands kanal. Dokumentet föreskriver hur ansvarsfrågor regleras. Här beskrivs också vissa service- och säkerhetsfrågor. Notera särskilt att samtliga fritidsbåtar som färdas på Dalslands kanal måste ha båtansvarsförsäkring.

Läs "Allmänna villkor för resa med fritidsbåt på Dalslands kanal"

Trafikföreskrifter

För färd på Dalslands kanal gäller Sjöfartsverkets trafikföreskrifter. Här hittat du reglementet i sin helhet.

Läs Sjöfartsverkets relemente för Dalslands kanal