({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Henrik Theodorsson / Platåbergens Geopark

Platåbergen Geopark

Sveriges första Unecso Globala geopark!

En geopark är ett område med geologi av internationell betydelse – alltså något som är unikt i världen. I en geopark berättar man om sambanden mellan geologi, biologi och kulturhistoria och ger förståelse för hur vi kan förvalta våra naturresurser och vår planet på ett hållbart sätt. Det finns i dag ett stort globalt nätverk av geoparker. Status som geopark är en kvalitetsstämpel och ett bevis på att naturmiljöerna runt om oss är värda att uppmärksammas internationellt. Platåbergens Geopark är Sveriges första Unesco Globala Geopark.

Platåbergen har skapat förutsättningar för ett rikt kulturarv och värdefulla naturtyper och bergen har länge varit mycket betydelsefulla för människorna som bott och verkat i området. Megalitgravar, gamla stenkyrkor, stenhuggerier, och fascinerande natur och landskapsformer har skapat den identitet som förknippas med platåbergslandskapet- ett landskap att känna stolthet över! Ta dig tid att upptäcka det du också och alla vindlande berättelser som finns här!


Läs mer på www.platabergensgeopark.se

Ladda gärna ner vår app och upptäck över 100 besöksmål i platåbergslandskapet - sök på "platåbergen" där du brukar ladda ner appar!

Fotograf: Platåbergens Geopark

Kontakt för Platåbergen

Koordinator Anna Bergengren
073-910 89 51
anna.bergengren@grastorp.se