({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Vatten i Trollhättefallen

Trollhättefallen är Göta Älvs naturliga fallfåra. När de så kallade Helvetesfallet ännu var oreglerat uppgick vattenflödet till 900 kubikmeter/sekund. Idag tillåts vattnet följa sitt ursprungliga lopp endast vid särskilda tillfällen och då uppgår flödet till omkring 300 kubikmeter/sekund. Resterande vattenmängd används till kraftutvinning i de båda kraftverken Hojum och Olidan. Redan kring sekelskiftet nyttiggjordes en del av vattnets kraft av småindustrier. Trollhättefallen har genom seklen fascinerat besökare från när och fjärran och är än idag en av Västsveriges främsta turistattraktioner.

Vatten i fallen

På grund av rådande restriktioner kring COVID-19 så är fallpåsläppen inställda tills vidare.

Fallpåsläppen i Trollhättefallen är sponsrade av Vattenfall