({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Rätt från Slätt

  • Fotograf: Rätt från Slätt

  • Fotograf: Rätt från Slätt

Lokal mat i Grästorp

Samarbete kring närproducerat

Grästorp med omnejd har under många år varit starkt förknippat med närproducerad mat och ”bonnamarknader”.

Under 2016 startade ett samarbete mellan de största aktörerna inom området, för att ytterligare stärka denna profil och kunna visa det samlade utbudet på ett enkelt och tilltalande sätt.

Reko-ring
Dessutom genomfördes ett projekt i samarbete med hushållningssällskapet, som bland annat resulterade i vår så kallade Reko-ring, ett sätt att handla närproducerat via Facebook.

I Lokal mat i Grästorp medverkar Närproducerat mitt i västra Götaland (med alla sina medlemmar), Näringslivssamverkan Grästorp, Mäjens Glass och Maräng, Brännebacka Gård samt Växthus Oskar.

Dessa företräder då producenter, gårdsbutiker, restaurang/café, marknader samt online-försäljning - en samarbetsgrupp som gemensamt visar upp sitt utbud.

För landsbygden och miljön
Vi vill att konsumenter lätt ska kunna upptäcka alla de sätt som man kan köpa närproducerad mat i vår bygd. Vi tror att en enkelhet i att köpa och sälja resulterar i att fler satsat på verksamheter inom närproducerad mat. Behovet är stort och efterfrågan av nya och fler produkter är tydligt. Vi tror att närproduktion är framtiden. Bra för en levande landsbygd, för konsumenterna och för miljön.

Vill du också vara med?

Går du i tankar att sälja närproducerat? Vill du veta mer som konsument? Är du redan producent och vill ansluta till vårt samarbete? Kontakta oss gärna! Sofia Jessen, sofia.jessen@grastorp.se.

Kontaktinformation

Lokal mat i Grästorp

oskarsgatan 25

46780 Grästorp


Telefon: +46 051458076


E-post: Skicka E-post