({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Ovandalen och Hallesnipen

  • Fotograf: Ovandalen och Hallesnipen

Ovandalen och Hallesnipen
Vänersborg

Spricka i diabashättan

Ovandalen är djup spricka i diabashättan. I dess västra del finns högvuxen ädellövskog men mycket rik örtflora.

Hallesnipen är delvis bevuxen urskogsartad gammal barrskog. Från Predikstolen på nordspetsen har man magnifik utsikt över Vänern. En markerad stig leder dit ut.

Vägbeskrivning:

Buss 62 mot Nordkroken, Hpl. Vägporten, sedan följ skylten Halleberg.

 

Kontaktinformation

Ovandalen och Hallesnipen

Sundsgatan

46285 Vänersborg


Telefon: +46 0521721000


E-post: Skicka E-post

Hemsida: vanersborg.se