({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fiske
Gullspångs kommun

Om fiskevatten, fiskekort, regler och iläggningsramper

I Gullspångs kommun finns vattnet alltid nära till hands och naturen bjuder på många vackra sjöar i närområdet. Här finns många möjligheter till fiske - hela året om!

Utbudet med bra fiskevatten, för alla typer av fiske, är stort. Här kan du fiska i Sveriges största sjö Vänern, eller i de andra stora sjöar Skagern och Unden. För dig som vill höja fiskeupplevelsen med underskön natur finns vackra småsjöar i Tivedsskogarna eller Gullspångsälven som är ett naturreservat.

Fiska själv eller med guide - nedan hittar du förteckning på var du kan fiska, var fiskekort säljs och på isättningsplatser för båt. Längst ner hittar du var du kan köpa fiskeutrustning. Föredrar du att följa med på en guidad fisketur hittar du mer info om fiskeguider och paket här.

 

Vänern

I Sveriges största sjö går det att fiska året runt. Här behöver du inget fiskekort men det finns en del regler att ta hänsyn till gällande fiske i Vänern, klicka här för mer info.
Följande metoder är tillåtna:
Trollingfiske efter lax och öring. Spinn-, mete- och trollingfiske efter gädda, abborre och gös. Mete efter de vanligaste vitfiskarna. Isfiske efter abborre, lake och gädda. Trollingfiske med max 10 beten, max 3 laxartade fiskar med klippt fettfena får landas per person/dag. Lax och öring under 60 cm måste återutsättas. Vild fisk (fettfenan intakt) måste återutsättas. Gös ska ha minimimåttet 45 cm. Ålfiske förbjudet.

Isättningsplatser för båt i Vänern
Amnehärads båtklubb har en iläggningsramp med frivillig avgift för ilägg i Vänern. Den ligger nedanför klubbhuset vid Otterbäckens gästhamn. Det finns en kran som kan användas om man har större båt. För hjälp med kranen, om det inte finns någon på kontoret, finns en skylt med telefonnummer.

Vid Pipans hamn där Gullspångsälven rinner ut i Vänern har Pipans hamnförening en avgiftsbelagd sjösättningsramp. Ring +46 (0)720-664477 eller +46 (0)705-336290. Om ingen svarar, skicka ett sms och lämna ditt namn samt berätta om ditt ärende. Det rekommenderas att ringa dagen innan. 

 

Skagern

Skagern är till ytan Sveriges 18:e största sjö, en f.d. vik till Vänern med ett djup av ca 75 m. Sjön erbjuder ett fantastiskt fiske på gös, abborre och gädda. Tillåtna fiskemetoder är:
Trollingfiske efter gös, gädda och öring. Vertikalt jiggfiske och spinnfiske efter gös, gädda och abborre. Gös nappar bäst under sommar och tidig höst och de största gäddorna fångas under vår och höst. Abborren fiskas under hela året. Sjöns stora lakar fiskas vintertid. För trollingfiske krävs trollingsfiskekort B. Max 10 beten tillåtna. För pimpel, spinn, släpfiske med två spön eller mete krävs fiskekort A. Minimått på gös 50 cm, lax eller öring 60 cm. Max 4 gösar får landas per person och dygn, gäller båda fiskekorten.

För mer info om fiskeregler, priser och fiskekortförsäljning se hemsidan www.skagern.com.

Isättningsplatser för båt i Skagern
Kommunen har en gratis iläggningsplats vid Skagersviks badplats.
Bortanför Otterbergets Camping, söder om Skagern, finns en avgiftsbelagd ramp.

Unden

Unden är en djup och klar insjö. Utöver de vanligaste vitfiskarna samt gädda, lake och abborre simmar här även storvuxen insjööring och röding. Följande metoder är tillåtna:
Spinn- och vertikalfiske är lämpliga metoder så även trolling. För att skydda rödingen råder totalt fiskeförbud från 1 okt-30 nov. Fiskekorten gäller för fiske med pimpel, angeldon, mete, kastspö och flugspö samt rodd med max 2 beten. Max 2 rödingar alternativt öringar får fångas per fiskekort och dygn. Röding och oring under 50 cm ska släppas tillbaka i sjön och får ej föras i land. För trollingfiske krävs trollingsfiskekort. 

För mer info om regler för fisket samt fiskekortförsäljning och priser se hemsidan www.ifiske.se.

Isättningsplatser för båt i Unden
För information om iläggningsplats i Unden kontakta Gunnar Bolin, +46 (0)506-440 30 eller Håkan Argander +46 (0)768-157011.

 

Narven, Gårdsjön och Långtjärn

Tre mindre vatten norr om Unden med ett bra fiske efter gädda och abborre. I Narven pågår ett försök att introducera gös. Sjöarna har typisk skogsjökaraktär och lämpar sig för spinnfiske, mete och dragrodd. Tillgängligheten är god och vintertid är pimpelfisket populärt.

På följande hemsidan hittar du mer info om fiskekortförsäljning och priser mm: gardsjofiske.se.

 

Gullspångsälven

Gullspångsälven bjuder på ett mycket bra mete efter vitfisk och då även id. Tillgängligheten är god vilket även medför att du kan spinnfiska efter gädda och abborre från land. Här leker den unika Gullspångslaxen och Gullspångsöringen. All lax, öring eller asp måste ovillkorligen återutsättas. Mellan 15 augusti-31 december är allt fiske förbjudet i Gullspångsälven. Fiskeförbud råder året runt i Lilla och Stora Åråsforsarna.

Försäljning av fiskekort för Gullspångsälven
ICA Supermarket, Gullspång, +46 (0)551-200 03

 

Köpa fiskeutrustning

Hos Svenssons Järn & Färghandel i Otterbäcken hittar du allt du behöver när det gäller köp av fiskespö, drag eller andra fiskeredskap. 
Adress: Amnevägen 3, 547 72 Otterbäcken 
Telefon: +46 (0)551-220 13

Kontaktinformation

Gullspångs kommun - Turistorganisationen

Torggatan 19

548 32 Hova


Telefon: +46 050636100


E-post: turist@gullspang.se

Hemsida: gullspang.info