({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Frisbeegolfa i Herrljungabygden

Frisbeegolf går att köra året runt och roligt att testa under olika väderförhållanden och är en rolig aktivitet att göra tillsammans med vänner och familj.

Frisbegolf

Frisbeegolf finns i Stadsparken framför Herrljunga Sportcenter och en längre bana på Kulligsvik i området kring Equmenias sommarhem.

Frisbeegolfbanan vid Stadsparken

är en kortare runda med 3 korgar som kan göras av alla i olika åldrar.
Här hittar ni mer info om banan
DISC GOLF COURSE, Stadsparken https://udisc.com/courses/stadsparken-XEu5
Skriv ut Bankarta för stadsparken.

Frisbeegolfbana vid Kullingsvik

En bana med sammanlagt 9 korgar, mer info om banan hittar ni här
DISC GOLF COURSE, Kullingsvik https://udisc.com/courses/kullingsvik-bfEB
På Equmenia Herrljungas webbsidan finns mer info om Discgolfbanan vid kullingsvik.
Bankarta Kullingsvik

Frisbeegolfbana byggs vid Mörlanda elljuspår i Annelund/Ljung

När denna är färdig för spel kommer info komma upp här.


Frisbees finns att låna i receptionen vid Herrljunga sportcenter. Hör av dig via Telefon: 0513-17431 Mail: simhall@herrljunga.se eller meddelande via Herrljunga sportcenter, Facebook

Hur funkar det?
Spelregler Frisbeegolf

 1. Spelets syfte är att runda frisbeegolfbanan med så få kast som möjligt.
 2. Öppningskastet kastas alltid från utkastplatsen som är märkt ut på kartan.
 3. Varje kast efter öppningskastet kastas från den plats där frisbeen föregående gång stannade.
  Den spelare som är längst från korgen fortsätter alltid att kasta först.
 4. När frisbeen lossar från handen, får kastet trampas över. Ett kast som är högst tio meter räknas som en putt och en putt får man inte trampa över.
  När man puttar måste ena foten vara orörlig och precis på det ställe, där det senaste kastet stannade.
 5. Hålet är slutspelat när frisbeen är i målkorgen.
 6. Nästa hål påbörjas av den spelare som klarade det föregående hålet med minst antal kast.
 7. Vinnaren är den spelare som utfört banan på minst antal kast.

Anvisningar för frisbeegolfbanans användare

- Ta i beaktande andra som rör sig på banan och lämna banan i gott skick för följande spelare.

- Det som du bär med dig ut till naturen orkardu ta med dig tillbaka – skräpa inte ner naturen!

- Du ansvarar för varje frisbee som du kastar. Om frisbeen träffar människor eller föremål kan den förorsaka allvarlig skada. Ifall frisbeen riskerar träffa en annan människa, varnar kastaren genom att högt ropa fore (”FOOOOR!”). När det gäller motionslöpare eller – promenerare kan även andra varningsrop användas.

- Kasta inte, om föregående grupp, fortfarande är vid korgen och puttar.

- Kasta inte, om du inte kan se korgen, utan försäkra dig först om att ingen är vid korgen och kan bli träffad.

- Kasta inte, om frisbeen riskerar träffa människor eller djur i närheten.

Frisbegolf på Kullingsvik

Frisbeegolfbanan, Kullingsvik

En bana med sammanlagt 9 korgar, mer info om banan hittar ni här
Disc Golf Course, Kullingsvik 

På Equmenia Herrljungas webbsidan finns mer info om Discgolfbanan vid Kullingsvik.
Bankarta Kullingsvik