({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

21
aug

Slåtterdag
Hjo

Hästslåtter på ängen Maden

Under Slåtterdagen får stor och liten, ung och gammal chans att uppleva en tradition som gynnar både flora och fauna. Du får testa att slå med lie, se Naturnära Hästkraft köra hästslåtter, chans att lära dig hur man identifierar pollinerare och arter i ängsmiljö och vara med på ängsvandring - allt i vacker naturskön miljö på ängen Maden i Hjoåns dalgång, mitt i centrala Hjo. 

 

 

Om Slåtterdagen

Slåtterdagen är ett nytt evenemang som Hjo introducerar 2021 och som vänder sig till Hjobor och besökare, ung och gammal, liten och stor.  Alla som vill lära sig mer om den biologiska mångfalden. Dagen äger rum i naturskön miljö på ängen Maden i centrala Hjo. 

Genom att slå för hand eller med hästslåtter skapar vi en bättre miljö för våra ängsväxter såsom prästkragar och blåklocka vilket i sin tur bidrar till att fler fjärilar, humlor och bin trivs. Vi vill med Slåtterdagen visa på en gammal tradition som gynnar flora och fauna.

 

Program

 • Ca kl. 10:30 (ca 30 minuter) 
  Guidad tur - Bland Ängens Blommor och Bin 
  - vi identifierar pollinerare, tittar på arter i ängen och kikar på vad som gör en äng artrik. En vandring med biolog och naturvårdskonsult Sofia Berg. 
 • Ängsvandring med Naturskyddsföreningen 
 • Naturskyddsföreningen demonstrerar lieslåtter – flera tider under dagen 
 • Hässjning av nyslaget hö med Naturnära Hästkraft 
 • Barnaktivitet 
 • Tipspromenad längs Hjoån som avslutas vid ängen Maden 
 • Fikaförsäljning med Hjo teater- och kulturförening

Programmet kommer att utökas under våren 2021. 

 

Vad är slåtter 

Slåtter, eller vallskörd, innebär att man avverkar högt gräs för att få foderhö till nötkreatur, hästar och får. I dagens samälle är det ovanligt med slåtterängar som är slagna för hand med lie eller med hjälp av häst.  

 

Fotograf: Hjo kommun


Genom att slåttra för hand eller med häst kan man få tillbaka de ängsblommor som blivit allt mer ovanliga, såsom prästkrage, blåklocka och ängsvädd. Den här typen av slåtter är miljövänlig och gynnar pollineringen. 

 

Hjo kommuns arbete med ängsytor

I Hjo kommun pågår ett arbete med att omvandla gräsytor till blomrika miljöer. Maden är ett av flera exempel på detta. Du hittar ytterligare ängsytor nedanför Ådalsvägen vid Hjoåns dalgång, längs med Lars i Knäpplans väg och intill Skogsvägen.

Om du är intresserad av att läsa mer om detta arbete eller vill se samtliga ytor där kommunen har anlagt, eller planerar att anlägga, en ängsyta så kan du klicka här. 

Kommunens slåtterängar slås med lie eller häst, helt fossilfritt, och på vissa platser hässjas höet på traditionellt sätt, vilket uppskattas av både besökare och Hjobor. 

VISIT HJO - Hjo Turistinformation

Visit Hjo - Hjo Turistinformation ligger placerad i Kulturkvarteret, mitt i Hjo centrum. Kvarteret erbjuder gratis WiFi, lån av datorer, tidningsrum, bibliotek och utställningslokaler. Bra parkeringsmöjligheter finns precis i anslutning.

Läs mer
Kontaktinformation

VISIT HJO - Hjo Turistinformation

Bangatan 1 B

544 30 Hjo


Telefon: +46 503 352 55


E-post: visithjo@hjo.se

Hemsida: visithjo.se