({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
 • Fotograf: Visit Hjo

Grill- och picknickplatser i Hjo

 • Visit Hjo - Hjo turistinformation

Ta med lunchen eller middagen och laga den utomhus på någon Hjos grillplatser. Här nedan hittar du karta över alla platser, kort information om varje plats samt vad du bör tänka på när du grillar.  

 

 

KARTA ÖVER ALLA GRILLPLATSER OCH VINDSKYDD I HJO

 

 

⊗  Grillplatser i stadskärnan  ⊗

 

 


HJO STADSPARK - 3 GRILLPLATSER

 • Vid gångstigen längs Vätterstranden nedanför Experimenthuset och Biergarten finns två större runda grillar med tillhörande sittplatser.
 • Vid Stadsparkens lekplats finns en större gjuten grill.
 • Vid Villa Rosell finns grill. 

STRANDPROMENADEN - 2 GRILLPLATSER 

 • Längs Strandpromenaden (Jönköpingsvägen) finns två större gjutna grillar. Grillarna ligger i södra änden av promenaden. Längst söderut på promenaden finns även en offentlig toalett. 

SÖDRA PIREN - 2 GRILLPLATSER

 • Två grillar med med tillhörande sittplatser; en mindre, samt en större längst ut på piren. I hamnområdet finns även offentliga toaletter. 

ACTIONPARKEN - 1 GRILLPLATS

 • Vid Guldkrokens idrottsområde.

 

 

⊗  Grillplatser utanför stadskärnan  ⊗


 


STÄMMORNA, MULLSJÖN - 1 GRILLPLATS 

 • En mindre grill med fin utsikt över Mullsjön, med tillhörande sittplats och offentlig mulltoa. 

VARPETS BADPLATS, MULLSJÖN - 1 GRILLPLATS 

 • En gjuten större grill. Här finns även offentlig toalett. 

HÖGALIDENS FRILUFTSOMRÅDE - 3 GRILLPLATSER 

 • Tre grillar; två vid Friluftsfrämjandet och en vid orienteringsklubbens lokaler.

UTMED VÄSTRA VÄTTERLEDEN - FLERA GRILLPLATSER 

VINDSKYDD LINGONUDDEN - 1 GRILLPLATS 

 • Söder om Hjo, vid Erikssonsdammen, finns både vindskydd och grillplats. Platsen ligger precis intill Erikssonsdammen. Ta gärna med eget grillgaller.

 

Fotograf: Alexander Green

 

 

 

Utrustning grillar

 • De flesta grillar är utrustade med galler (ej vid Lingonudden). 
 • Till samtliga grillplatser tas eget kol eller ved med.
 • Det finns flera olika typer av grillar - gjutna grillplatser eller mindre grillar.
 • I anslutning till grillplatserna hittar du oftast sittplatser.

 

 


Att tänka på när du grillar  

 • Ta alltid reda på om det är tillåtet att elda eller grilla innan du tänder en eld. Du bär ansvaret om du startar en brand.
 • Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt.
 • Grilla helst på fasta grillplatser och se till att du har med vatten att släcka med.
 • Ha alltid uppsikt över elden.
 • Undvik att elda när det blåser.
 • Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden från en cigarettfimp kan tända en brand.
 • Om du använder kolgrill - se till att ta hand om kolen på ett säkert sätt efter avslutad grillning. (Det kan ta upp till 24 timmar innan grillkolet är tillräckligt svalt för att sluta orsaka brand. Tänk på att inte ställa en varm grill nära en husfasad och släng aldrig kol ihop med brännbart material).

 

Brandrisk och eldningsförbud

Var försiktig vid eldning och grillning. Risken för bränder kan vissa torra perioder vara stor. För att hålla dig uppdaterad om det råder eldningsförbud i Hjo kommun, besök gärna Länsstyrelsens eller Hjo kommuns hemsida - se länkar nedan.