({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Visit Hjo

Grill- och picknickplatser i Hjo

  • Visit Hjo - Hjo turistinformation

Runt omkring i Hjo hittar du flertalet platser som lämpar sig för grillning och picknick.

Här är en karta som visar var det finns grillplatser och vindskydd i Hjo.

Grill- och picknickplatser i stadskärnan

Vill du köpa något gott i matbutiken och dra iväg längs stadens gator på fot? Hjo Kommun har flera iordninggjorda stadsnära grillplatser.

HJO STADSPARK
I Hjo Stadspark >>, vid promenadstråken utmed Vätterns kant, finner du två större runda grillar och tillhörande sittplatser.

Vid Stadsparkens lekplats finns en större gjuten grill.

STRANDPROMENADEN
Längs Strandpromenaden >> finns två grillplatser; båda med större gjutna grillar.

SÖDRA PIREN
Vid den södra piren i Hjo hamn >> finner du två grillplatser med tillhörande sittplatser, en mindre och en större längst ut på piren.

ACTIONPARKEN
Grillplatsen vid Actionparken >> hittar du vid Guldkrokens idrottsområde.

 

Grilla utanför stadskärnan

STÄMMORNA, MULLSJÖN
En mindre grill med fin utsikt över Mullsjön.

VARPETS BADPLATS, MULLSJÖN
En gjuten större grill.

HÖGALIDENS FRILUFTSOMRÅDE
Vid Högalidens friluftsområde >> finns tre grillar; två vid Friluftsfrämjandet och en vid orienteringsklubbens lokaler. Det finns även längs med vandringsleden Västra Vätterleden - vid vindskydd/lägerplatser >>.

VINDSKYDD LINGONUDDEN
Strax söder om Hjo, vid Erikssonsdammen, finns både vindskydd och grillplats. Platsen ligger precis intill Erikssonsdammen. Ta gärna med eget grillgaller.

 

Fotograf: Alexander Green

Utrustning av grillar

  • De flesta grilla är utrustade med galler (ej vid Lingonudden). 
  • Till samtliga grillplatser tar du med eget kol eller ved att grilla med.
  • Det finns flera olika typer av grillar, antingen gjutna grillplatser eller mindre grillar.
  • I anslutning till grillplatserna hittar du sittplatser.

Råd vid eldning och grillning

- Ta alltid reda på om det är tillåtet att elda eller grilla innan du tänder en eld. Du bär ansvaret om du startar en brand.
- Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt.
- Grilla helst på fasta grillplatser och se till att du har med vatten att släcka med.
- Ha alltid uppsikt över elden.
- Undvik att elda när det blåser.
- läng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden från en fimpad cigarett kan tända en brand.

Kolgrillning
Om du använder en kolgrill, se till att ta hand om grillen och kolen på ett säkert sätt efter avslutad grillning. Det kan ta upp till 24 timmar innan grillkolet är tillräckligt svalt för att inte kunna orsaka en brand. Tänk på att inte ställa en varm grill nära en husfasad och släng aldrig kol ihop med brännbart material.

Brandrisk och eldningsförbud

Var försiktig vid eldning och grillning. Risken för bränder kan vissa torra perioder vara stor. Det är ditt ansvar att ta reda på om det är tillåtet att elda eller grilla innan du tänder en eld och ditt ansvar att ha uppsikt över elden och se till att den blir släckt.

För att hålla dig uppdaterad om det råder eldningsförbud i Hjo kommun, besök gärna Länsstyrelsens eller Hjo kommuns hemsida - se länkar nedan.