({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Fotograf: Most Photos

Vilda ängar i Hjo

På flera ställen i Hjo har tidigare tidigare klippta gräsytor omvandlats till blomrika miljöer för att gynna blommor och pollinerare. Ta reda på mer om Hjos vilda ängar här.

Vilda ängsytor finns på flera platser i Hjo. I centrala Hjo kan du med lätthet besöka ängen Maden - utmed Hjoån, nedanför Ådalsvägen. 

Ängarna slås med lie eller häst, helt fossilfritt, och på vissa platser hässjas höet på traditionellt sätt, vilket uppskattas av både besökare och Hjobor. Närmast trädgårdar och cykelvägar fortsätts gräset att klippas.

Fotograf: Hjo kommun


Innan blomningen har kommit igång kan ängarna se "ostädade" i jämförelse med traditionellt klippta gräsytor. Men bara lugn! Det blir snart mer blommor. Och tänk på att vi fler pollinerare av olika arter är livsviktiga för den biologiska mångfalden och ger oss sötare och större jordgubbar!

Varför är det viktigt att skapa blomrika miljöer för pollinerare?

Så mycket som 80 % av städernas grönytor består av gräsmattor. Detta gör att staden blir som en öken för många småkryp som behöver nektar och pollen. Av landets 300 arter vildbin är idag 30% hotade eller nära hotade. De kan inte ersättas av tama bin.

Vissa pollinerare besöker bara få arter blommor, därför är det viktigt att det finns många olika blommor i landskapet. Genom att omvandla vissa gräsmattor till slåtterängar med blommande örter skapas mer gynnsamma miljöer för många insekter som är viktiga pollinerare. Dessa ytor slås efter blomning och höet tas sedan bort. 

Hjo kommun har gjort ett åtagande inom "Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland >>" som handlar om att skapa blomrika miljöer för pollinerare. Detta är ett led i arbetet.