({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Tre Trästäder

Besök de tre trästäderna - Eksjö, Hjo och Nora.

Europa Nostra betyder på latin ”vårt Europa” och organisationen är en ledande aktör inom europeiskt kulturarv. Här ingår 200 nationella organisationer från i princip alla kontinentens länder. Varje år delar man ut ett kulturarvspris inom fyra kategorier: conservation, research, dedicated service och education, training and awareness-raising.

 

Gemensamt för de tre trästäderna Eksjö, Hjo och Nora är att de alla fått utmärkelsen Europa Nostra inom kategorien ”conservation”. Alla tre städer har sin alldeles speciella karaktär. Belägna i olika regioner och med mycket olika näringsliv är något förenklat Eksjö militärstaden på småländska höglandet, Hjo kurortsstaden vid Vättern och Nora järn- och gruvstaden i Bergslagen. Men mycket tack vare nätverket, finns i alla tre prisbelönta städerna fortfarande den genuina småstadskänslan från en annan tid bevarad och högst levande.

Om vi backar tillbaka till 1600- och 1700-talets Sverige var brand det största hotet för våra städer. I Hjo har vi varit förskonade, sånär som på branden 1794. Nästa stora hot skedde under 1960-70-talet då mer än 40 procent av de äldsta bostäderna i Sveriges städer revs. 1997 gick man därför samman i nätverket Tre Trästäder för att gemensamt kunna motverka samma öde i Eksjö, Hjo och Nora, och istället arbeta för att bevara våra trästäder. Nätverket ville bidra till en levande stadskärna med en aktiv handel genom att visa på trästadens värde och göra städerna läsbara för byggnadsvårdsintresserade invånare och nyfikna besökare. Genom folkbildande utställningar och böcker, föreläsningar och genom guidade turer som berättar stadens historia har arbetet nu fortskridit i över 20 år och intresset för trästaden, ja, det ökar!  

Hjo var först med att belönas med Europa Nostras hedersmedalj. Den fick vi 1990 med motiveringen "... för det beaktansvärda bevarandet av den samlade trästaden Hjo, vilket inneburit ett bibehållande av dess särprägel och charm".  Nora fick sin utmärkelse 1993 på grund av bevarandet av trähusen, industriminnena och järnvägen till Pershyttan, och sist Eksjö 1997 för ”utomordentlig renovering av den betydelsefulla samling av äldre trähusbebyggelse som givit nytt liv till den gamla stadskärnan”.  

Läs mer om Tre Trästäder här >>.