({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Jesper Anhede

Projekt Visit Hornborgasjön

Visit Hornborgasjön är ett samarbete mellan Falköping, Skara och Skövde kommuner vars syfte är att skapa en tillgänglig besöksdestination för nationella och internationella besökare året runt.

 

Arbetet med att utveckla besöksnäringen runt Hornborgasjön sker mellan turistverksamheterna i respektive kommuner samt Länsstyrelsen vid Hornborgasjön, privata företag och ideella krafter för att kunna erbjuda mat, boende och upplevelser inte bara på våren, utan året runt.

Leaderprojekt

De senaste tre åren har Visit Hornborgasjön drivit ett Leaderprojekt där man fått extra bidrag från EU på 1,6 miljoner kronor som har inneburit nya möjligheter till fler aktiviteter, produktutveckling och mer marknadsföring för att utveckla destinationen Visit Hornborgasjön. Målet med projektet var bland annat att öka antalet övernattningar och den turistiska omsättningen*.

Hur har det gått?

– Vi har verkligen lyckats med våra målsättningar. Våren 2018 genomfördes en besöksundersökning under transäsong som visar att den turistiska omsättningen i de tre kommunerna under denna period är ca 53 miljoner, vilket är en ökning med 50% jämfört med besöksundersökningen från 2014. Andelen turister som övernattar under sitt besök har ökat från 22% till 42%. Helt fantastiska resultat som jag inte har upplevt någon annanstans som jag har arbetat, säger Maria Comstedt, affärsutvecklare på Visit Hornborgasjön.

Aktiviteter

Inom ramen för leaderprojektet har det genomförts många utvecklande aktiviteter, såsom studiebesök, nätverksträffar och utbildningar för företag, föreningar och offentliga aktörer runt Hornborgasjön. Leaderprojektet har bidragit till många konkreta aktiviteter, tjänster och produkter som till exempel:

  • Satsningar och program riktade till nya målgrupper såsom nya svenskar och unga
  • WR-film med glasögon, appar och satsningar på nya digitala och sociala medier
  • Ritningar på nya gömslen och upplevelsebaserad rastplats
  • Satsning på den engelska marknaden främst genom att ställa ut på världens största fågelmässa, Ruthland Birdfair
  • Visningsresor och pressresor för journlister och researrangörer
  • Nya magasin, foton, filmer, nya webbsidor, monter och mässmaterial, skyltar med mera

– Vi är så tacksamma för att vi har fått möjlighet att använda ekonomiska medel från Leader. Vi hade aldrig kunna testa att genomföra aktiviteterna utan dessa pengar. Nu har vi infört de flesta av aktiviteterna i den ordinarie verksamheten och det är jag så glad och stolt över, fortsätter Maria Comstedt.

- Nu ska vi förvalta det vi har påbörjat och vi ser tydliga behov vad gäller hållbarhet och vårt destinationsarbete. Det får bli nästa steg.

* Den turistekonomiska omsättningen omfattar värdet av turisternas konsumtion under vistelsen i kommunerna Falköping/Skara/Skövde i samband med Trandansen. Med ”turist” avses besökare med resväg längre än fem mil. Den turistekonomiska omsättningen påverkas av antalet besökare, andelen turister, den genomsnittliga konsumtionen per person och vistelselängd i evenemangskommunerna. Hänsyn har enbart tagits till besökarnas konsumtion i kommunerna. Kostnader för resor till destinationen, exempelvis buss eller tåg, ingår inte.

Kontakt:
Sofia Lennström
sofia.lennstrom@vastsverige.com

Film - Visit Hornborgasjön