({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: TPMedia

Historia & Bakgrund

Karlsborgs Fästning började byggas för ungefär 200 år sedan. Anledningen till att den byggdes var en ny plan för hur Sverige skulle försvara sig mot yttre fienden, vilka på den tiden främst kom från öster och Ryssland.

Försvarsplanen kallades för centralförsvarsplanen och gick ut på att inte bara försvara rikets gränser utan även ha ett robust försvar mitt i landet. Om fienden lyckades ta sig en bit in vårt land skulle de möta hårt motstånd i ett läge då de själva var lite slitna och inte hade så mycket krafter kvar att strida.


Den 11 augusti 1819 fattade dåvarande kung Carl XIV Johan det avgörande beslutet:
"... en fästning skall i Västergötland anläggas vid Vanäs å Vätterns strand."


Fästningen fick till en början namnet Vanäs, som 1832 byttes till Carlsborg, numera Karlsborg. I fredstid skulle krigsmateriel förvaras i fästningen. I krigstid skulle man sätta kungafamiljen, regeringen, Riksbankens guldförråd och kronjuvelerna i säkerhet i Karlsborg, Sveriges Reservhuvudstad.


Den gamla hisotiren om Karlsborgs fästning som en plats där man skulle skydda landets guldreserv kopplar vi samman med hur hela Karlsborg idag är en guldplats att besöka, att leva och bo på. Vi låter en historisk händelse för 200 år sedan bli en del av vår gemensamma nutid och framtid. Därför ska hela Karlsborg ska känna sig delaktiga i 200-årsfirandet av Karlsborgs Fästning.