({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Johanna Asplund

Pågående projekt

Vi på Visit Karlsborg driver ett flertal olika projekt för att utveckla besöksnäringen i Karlsborg och dess omnejd. Här kan du läsa om vilka projekt vi driver just nu.

Guldplats Karlsborg Outdoor- Cykling 

Guldplats Karlsborg Outdoor- cykling är ett utvecklingsprojekt för besöksnäringen och ska generera nya cykelleder, upprustning av befintliga, kunskapsmaterial (på flera språk) med mera för att göra
det lättare för besökare, lokalbefolkning, och lokala entreprenörer att nyttja och utveckla de möjligheter som finns samt mätta den efterfrågan som idag ställs på besöksmålet av näringslivet.

Projektet kommer skapa möjligheter för ett flertal företag inom besöksnäringen att utveckla samt skapa nya verksamheter. Projektet kommer att leda till en förlängning av säsongen för flera företagare genom utökad verksamhet, gästnätter, uthyrning och handel.

Projektet "Guldplats Karlsborg Outdoor- cykling" är en del av ett större projekt som ska genomföras för att tillgängliggöra och skapa en helhetssyn över outdoorverksamheten i och utanför Karlsborgs tätort. Fokus ligger på upprustning och utveckling av fyra olika inriktningar, kanot, fiske vandring och cykling. Förutom upprustning och framtagning av nya leder vill vi även få bättre förutsättningar för besöksnäringen inom rekreation och turism i naturen.

Projektet är finansierat av Leader. 

 

 

Guldplats Karlsborg Outdoor- Paddling

Under hösten 2022 startar vi upp projekt Guldplats Karsborg Outdoor-Paddling där vi kommer utveckla kanotleder och skapa förutsättningar för en bättre paddlingupplevelse i Karlsborg. Vi kommer även köpa in kanotbryggor och tillbehör för att förbättra upplevelsen kring paddling. 

Projektet är finansierat av Länstyrelsen -rekreation och turism. 

 

Uppstart- Matdestination Karlsborg 

Projektets syfte är att ta tillvara på Karlsborgs potential och höja matkvalitén och helheten kring en måltidsupplevelse. Genom ökad kunskap och gemensamma strategier tillföra mat som ytterligare en reseanledning för Karlsborg som besöksmål. 

Genom detta projekt kommer vi lägga grunden för att nå målet att i framtiden bli en matdestination! 

Projektet är finansierat av Leader. 

 

 

Karlsborgs Fästning Adventure Rooms 

Projekt Karlsborg Fästning Adventure Rooms ska utveckla besöksmålet Karlsborgs fästning, en av de viktigaste besöksmålen för hela Skaraborg. Projektet ska locka en ny målgrupp som vi idag inte har och kommer skapa ännu en reseanledning till Karlsborg som ort. Upplevelsen kommer även vara oberoende av väder och kommer därför spela en viktig roll i arbetet med att förlänga säsongen och på så vis öka den ekonomiska omsättningen i Karlsborg.

Projektet är delvis finansierat av Leder

 

Övriga bidragsviare: 

VGR Kulturnämnden
Grevillisfonden
Alfastiflesen
Turistrådet Västsverige