({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

En ny idé i gamla hjulspår, hur går det ihop?

Stora Lundby Hembygdsförening, Föreningen Mjörn, Östads Hembygdsförening och Lerums kommun träffades för en idé om ett historiskt cykeläventyr! Det som en gång gjorde att orterna uppstod och utvecklades - järnvägen - är idag istället en mils naturskön cykling längs sjön Mjörn. Det ville man göra någonting av! Genomförande av evenemanget har skjutits fram i tiden på grund av covid-19 pandemin, men cykelbanan mellan Gråbo och Sjövik är förstås ändå en upplevelse att göra på egen hand.

GRÅBO

Gråbo är namnet på ett stationssamhälle. Gråbo fanns inte före järnvägen. Vi levde i olika byar i Lundby socken, som i slutet av 1800 talet blev Stora Lundby kommun. I december 1899 var järnvägen mellan Göteborg och Skara klar och det första tåget, som var ett godståg, gick faktiskt 1 januari 1900. VGJ betyder Västergötland Göteborgs Järnväg och i folkmun Västgötabanan.

Järnvägsstationen som låg där bussarna stannar nu, skulle väl egentligen hetat Hjällsnäs för det var ju den största byn i närheten. Men Hjällsnäsbönderna var besvärliga när järnvägen skulle dras över deras marker och sålde sig dyrt, så det ville inte baningenjören. Han tittade på kartan åt andra hållet och såg namnet på en gård – Gråbogård - och så fick stationen heta Gråbo.

Under sommaren invigdes VGJ och hans majestät Oscar II åkte i jubileumståget från Skara till Göteborg. Många samlades vid stationerna för att få en glimt av kungen, men han sov och ingen vågade väcka honom.

- Stora Lundby Hembygdsförening ägnar sig bland mycket annat åt att på olika sätt levandegöra historien. När vi samlades inför ett cykeläventyr tänkte vi att här kan man skapa dramatik. Vi hoppas nu att detta blir både spännande och lärorikt. Iréne Johansson, Stora Lundby Hembygdsförening. 

BJÖRBOHOLM

I och med att Västgötabanan var klar och gick utefter sjön Mjörns strand blev delar av Göteborgs-societeten intresserad och började bygga sommarstugor, eller rättare sagt sommarpalats med sjöutsikt. Det blev arbetstillfällen för traktens invånare och möjlighet att sälja ägg, mjölk och andra produkter. Även under vintern kom stadsborna till Björboholm för att åka skidor och då behövde man arbetskraft som spårade i snön, eldade i kakelugnarna och plogade och skottade uppfarterna.

SJÖVIK

Även Sjöviks station fick namn efter en större gård, Sjöviks gård och Sjövik blev namnet på det stationssamhälle som växte fram i Östad socken. Nya verksamheter växte fram i närheten av stationen bl.a affär, bageri, mejeri och café. Sjövik blev ändstation för ”pendeltrafiken” med Göteborg. Lokstall och vändskiva för loken uppfördes. Även en övernattningslokal byggdes för personal till tågen, som skulle gå tidigt på morgonen, Överliggningen. ”Sporttåget” kom med mycket folk från Göteborg, som vandrade i skogarna. Här byggdes många sommarstugor ”sportstugor” för gemene man.  Stationshuset är bevarat vid nuvarande Bolins torg.

- Vi på Östad Hembygdsförening har ett intresse för att knyta ihop det gamla med det nya. När vi samlades inför ett cykeläventyr kände vi knutpunkterna på plats. Vi hoppas nu på att detta blir utvecklingsmål. Thomas Svensson, Östads Hembygdsförening.