Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av
  • Fotograf: Greentime AB

festivalens Hållbarhetsarbete

Vi bryr oss om vår planet, vår kommun och människorna som bor här!

Därför är det viktigt för oss att fylla begreppet hållbarhet med mening och konkret innehåll. Vi strävar efter att minimera evenemangens negativa påverkan på miljö och människor, att bidra positivt till samhället, intressenterna och den lokala ekonomin. Hela kommunen och människor av alla åldrar ska känna sig inkluderade och uppleva att evenemangen är till för dem. Evenemang påverkar både människor och natur genom till exempel inköp, resor och materialanvändning. Här går det att påverka i rätt riktning. Evenemang kan också inspirera. Det kan leda till nya beteenden, nya insikter och mer hållbara idéer kan födas och förverkligas. Genom att arbeta med hållbarhet under ett evenemang går det att skapa mervärden för deltagare, besökare och partners. Dessutom kan ett deltagande på ett evenemang vara ett mer hållbart sätt att konsumera om det innebär en upplevelse och inte förbrukande av resurser.

Barnfestivalen vill uppmuntra till ett hållbart tänkande och ett hållbart agerande. Barnfestivalen arbetar för att minska sin miljöbelastning och uppfyller Svensk Miljöbas standard för miljödiplomering. Evenemanget ställer krav på samarbetspartners att använda miljövänliga produkter, anpassa sina transporter och ta fram långsiktigt hållbara lösningar. Barnfestivalens program har en blandning av åldrar och kulturformer. Under Barnfestivalen ska ingen känna sig exkluderad på grund av kön, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning, könsidentitet/-uttryck, religion eller ålder. Barnfestivalen arbetar aktivt för jämställda scener.

Läs mer här!