Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

För uppdaterad information om coronaviruset (COVID-19), besök Folkhälsomyndighetens webbplats

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

Fokus på forntiden när Skallsjö Hembygds -och fornminnesförening får projektmedel!

Inom sina 308 kvadratkilometer kan Lerums kommun erbjuda en rik variation av fornlämningar i form av boplatser, hällkistor, högar, rösen, stensättningar, resta stenar, domarringar, skålgropar, fossila åkrar mm. En mängd påträffade lösa fornfynd verkar spänna över alla årtusenden från istidens slut och framåt och visar hur levnadsförhållanden och tidsepoker har skiftat. Nu påbörjas arbetet med att tillgängliggöra dessa berättelser.

Det finns med andra ord många fornlämningar i Skallsjö socken varav en ovanlig hittills okänd bronsåldershägnad samt två långhus från romersk järnålder- folkvandringstid upptäcktes vid hembygdsgården 2016 och blev startskottet på den projektansökan som nu har beviljats inom programmet för landsbygdsutveckling, Leader. 

Vad ska göras?

I fas 1 ingår att skapa bättre tillgänglighet till de olika fornlämningarna och vandringsstråk ska märkas upp och en ny stig mellan Skallsjö kyrkoruin och Skallsjö By anläggas. Vägvisningsskyltar utmed stråken och informationstavlor som beskriver de olika fornlämningarna skall tillverkas och placeras ut. En vandringsfolder med en karta skall tryckas upp. En spång över en bäckravin vid Hillefors grynkvarn ska göra det möjligt att nå Oryds gravfält under vandringen i Säveåns naturreservat. Katalogisering och inventering av kända fornfynd ska göras. 

Kom med och delta i projektet!

- Projektet syftar till att besökare ska lära känna bygdens långa historia. Vi behöver hjälp av så många frivilliga som möjligt säger initiativtagarna. Vi behöver samarbeta med andra hembygdsföreningar i kommunen om traktens forntid. Kontakten med näringsliv och skolor är också viktig. Arbetet kommer att ske i olika grupper: Informationsgruppen ska arbeta med underlag till skyltar, vandringsfoldern och andra texter. Entreprenadgruppen utför fysiska jobb som att röja stigar och sätta upp skyltar. Forntidsgruppen ska inventera och katalogisera fornfynden från bygden.

För mer information eller att visa intresse i samarbetet kontakta

Lars-Erik Karlsson ordförande, Skallsjö Hembygds- och fornminnesförening på 0709- 47 46 78, eller Sven Borei, projektkoordinator på 0763-79 29 29.

Ladda ner ett informationsblad på den här länken.