({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Lerum /
  • Hållbara Lerum

ta täten för en hållbar besöksnäring, HUR DÅ?

En del av Lerums kommuns näringsslivstrategi

Lerums kommun genom Näringslivsenheten driver auktoriserad turistinformation, utvecklar och marknadsför Lerum. Vi arbetar strategiskt med utveckling av besöksnäringen men även stödjande för turistföretag och föreningar som ingår i besöksområdet. 

Vi utvecklar Lerums besöksnäring genom våra besöksområden, och de insatser vi gör skall vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara över en lång tid. En uppdaterad handlingsplan för besöksnäringsarbetet mellan 2018-2022 förtydligar Lerums tre besöksområden. Bygden kring sjön Sävelången och Nääs, Väg 190 i orterna kring Mjörn och området kring Aspen och centrala Lerum som porten till storstaden, och omvänt porten till friluftsliv. Gemensamt är dessa områden en katalysator för ett starkt lokalt näringsliv att verka i, samt en attraktiv inspirerande bygd att besöka. 

Läs mer om besöksnäringsutveckling i Lerum på den här länken, och längst ner på den sidan hittar du också handlingsplanen i sin fullängd. Därtill att också förvänta uppföljning och mål för varje verksamhetsår. 

Lerums kommuns vision
Att vara Sveriges ledande miljökommun 2025 är att värna både den yttre och den inre miljön, därför är visionen uppbyggd av de tre ledorden. Visionen utgör en helhet där delarna är beroende av varandra och samverkar för att uppnå visionen.  Läs mer om den här.