({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

MER OM:

Järnbruk på 1700-talet

Vattendragen nyttjades från 1000-talet till att utvinna kraft till kvarnar och var också skälet till industrialisering redan på 1700-talet, men det var jord, skog och fiske som försörjde i stort sett alla långt in på 1800-talet. I början ägde många en egen bit jord men från 1600-talet var de flesta inte självägande bönder utan det var de stora säterierna som köpte upp merparten av markerna i området.

Järnbruket i Flodastartades av ägarna på Högsboholms och Floda säterier, som då hände ihop, och var igång under åren 1738 – 1858 och sysselsatte ett 20-tal personer. Det placerades så att det tillvaratog vattenkraften i Säveån. Det var ovanligt med ett så sydligt beläget järnbruk, men en framsynt idé.  Träkolen fanns stort sett i obegränsad tillgång och järnet transporterades från Bergslagen, till Göteborg, mindre än tre mil från Floda. Järnbruket i Floda var därför en strategiskt väl vald placering. Utöver järnbruket hörde en kvarn och ett sågverk till Floda Säteri.