({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

MER OM:

Stora gårdar präglade bygden

Några mäktiga stora gods ägde det mesta vid Sävelången från 1600-talet och fram till tidigt 1900-tal. Utöver redan nämnda Floda Säteri finns i trakten Öijareds Säteri och Nääs Säteri, numera kallat för Nääs slott. Öijareds Säteri har anor från 1400-talet och ägdes inom samma adliga släkt i ett par hundra år. Det drevs som ett stort jordbruk med många underliggande torp och gårdar. I slutet av 1900-talet bytte godset ägare till nuvarande ägarfamilj och gården började att utvecklas till vad det är idag med en framgångsrik affärsverksamhet inriktad mot kultur, natur och hälsa. 

Byn Nääs låg under Öijareds Säteri på 1500-talet men på 1600-talet blev Nääs ett eget säteri. I början var de adelsfamiljer som ägde Stora Nääs säteri, Nääs slott, men från 1800-talet var det köpmän och entreprenörer som tog över. Peter Wilhelm Berg köpte godset år 1824 och gjorde omfattande renoveringar och investeringar. Snart startade han bomullsspinneriet i Tollered när han vill dra nytta av elkraften som de hade gratis tack vare forsarna genom samhället. Tollereds övre kraftstation är ett av landets äldsta vattenkraftverk. I fabriken framställdes, blektes och färgades stora mängder bomullsgarn. Fabriker blev enormt framgångsrik och var under en period Sveriges största textilfabrik. Tollered utvecklades till en bruksort där de flesta var anställda av Nääs fabriker. Redan 1830 startade Peter Wilhelm Berg en folkskola för barnen i Tollered och närliggande områden. Tollereds bruksort är idag en välbevarad och livfull ort med stort lokalt engagemang. Åren 1908-1909 anlade fabriken Tollereds övre kraftstation vilket är ett av landets äldsta, och ännu bevarade vattenkraftverk. Det gamla fabriksområdet, Nääs fabriker, har sedan tidigt 2000-tal utvecklats till en framgångsrik mötesplats för både privatpersoner och företag.

Kyrkor har alltid placerats centralt sedan de började uppföras från 800-talet i Sverige. I trakten av Sävelången byggdes den första kyrkan i trakten på 1200-talet några kilometer från Sävelången, där det då låg en by. Den är numera en ruin efter att den övergavs för en ny kyrka, Skallsjö kyrka, uppförd åren 1861-1863.