({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

MER OM:

Världsberömd mötesplats på 1870-talet

Nääs slott bytte ägare år 1868. Den rike köpmannen August Abrahamson från Göteborg köpte egendomen och startade på tidigt 1870-tal ett slöjdseminarium som kom att bli världsberömt. Otto Salomon, ledde verksamheten på Nääs, och var uppfylld av bildningstanken och en idé om att man i princip kunde lösa alla samhällsproblem med pedagogisk slöjd. Han hade fallenhet att anställa utmärkta lärare och det var många som entusiastiskt spred kunskapen om Nääs i andra länder. Det sägs att efter Stockholm var Nääs den mest kända platsen i Sverige utanför landets gränser.Till den lilla tågstationen i Floda kom kursdeltagare från alla världens hörn för att gå några veckor på kurs på Nääs. Sedan 1966 är Nääs slott och slöjdseminarium en stiftelse som förvaltar godset och minnet efter skolan.  

Som nämnts ovan var det kraften som man kunde utvinna ur vattenfallen i anslutning till Sävelången, som lockat initiativrika personen att starta industrier i trakten. Grosshandlaren Johan Wennerberg anlade på 1870-talet ett sullädergarveri i Floda alldeles intill Säveån. År 1898 övertogs verksamheten av Nestor Brodin som utvecklade verksamheten till att innefatta tillverkning av smorläder och vattentätt smidigt läder.  Ett 50-tal personer jobbade i fabriken. 1971 lades garveriverksamheten ned. På samma plats ligger numera Garveriet som sedan 2019 är en mötesplats för kunskap och nyfikenhet kring hållbarhet och lokal, småskalig matproduktion.