({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

"- Rösen, ruiner och fornåkrar gör området till ett kulturhistoriskt mecka".

Lars-Erik Karlsson är mannen som ofta nämns när det pratas om traktens historia. Det han inte vet är kort sagt inte värt att veta. Lars-Erik är uppvuxen i Skallsjö socken, som innan kommunsammanslagningen 1971 bestod av just Nääs, Tollered, Floda och delar av Norsesund. Det är en ynnest att få träffa honom och höra honom berätta om bygden kring Sävelången.

De många historiska fynden i omgivningarna väckte tidigt Lars-Eriks nyfikenhet, och med föräldrar som pratade mycket om gamla tider, växte snabbt det egna intresset för traktens historia. Som 30-åring började han att engagera sig i Skallsjö Hembygds-och Fornminnesförening. Än idag är historia ett brinnande intresse och han söker fortlöpande information från landsarkivet och det ihop med mycket berättande inom släkten, har lett till den enorma kunskap han idag besitter om traktens historia.

Berätta om Skallsjö Hembygds- och fornminnesförening!

Föreningen bildades 1955. Idag är vi ca 250 medlemmar och vi har en önskan om att bli fler. Vid bildandet av föreningen var det främst 30-50- åringar som var aktiva. Hembygdsföreningens första stora projekt var att återuppbygga hembygdsgården i Skallsjö by. Huset var då på väg att försvinna och tillsammans med Hans Torbjörnsson drev vi med gemensamma krafter flytten och återuppbyggandet som tog åtskilliga år, av det 1700-tals hus som idag är hembygdsgårdens hus. Idag satsar föreningen mycket på att locka barnfamiljer och kommande generationer. Bl.a. anordnar vi en årlig hembygdsdag på nationaldagen. Då bjuder vi på gratis hästskjuts och ponnyridning. Det finns kycklingar och lamm som barnen får både klappa och mata. Andra advent har vi traditionsenligt tomtestuga då alla barn kan komma med sina önskelistor och träffa tomen. I övrigt håller vi på med lie-slåtter, hembygdsvandringar, bildvisning och gästföreläsningar. Vi vill hålla liv i det arv vi getts och låta kommande generationer ta del av vår historia.

Vad är det som gör området runt Sävelången så speciellt?

Det är omväxlingen av innehållet. Det finns varierad natur och mycket bevarad kultur. Vi kan gå rätt ut i skogarna och läsa ut historiken från förr. Man kan hitta lämningar, rösen, torpruiner och fornåkrar. I Skallsjö har man funnit boplatser och hällkistor från stenåldern. Från bronsåldern finns spridda gravrösen och skålgropar och från järnåldern har man funnit gravfält, domarringar och fornborgar. Dessutom är ett brukssamhälle så välbevarat som Tollered svårt att hitta!

Har du ett eget smultronställe att tipsa om?

Jag har två smultronställen. Det ena är Stora Håvared, som har en hällkista och ett bronsåldersröse och ett par vackra 1800-tals stugor. Det andra är en isälvsruin som finns bakom hembygdsstugan i Skallsjö. Det är avskilt från allt nutida och är botaniskt väldigt vackert. På ängen finns en väldigt speciell ängsflora som inte finns på många andra ställen. På sommaren är ravinen fylld med höga gula kungsljus. Vi i hembygdsföreningen slår marken försiktigt med lie varje år så att ängsblommorna ska kunna leva vidare. Det är fantastiskt vackert sommartid och väl värt ett besök.