({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Många om ett gemensamt mål

Genom en gemensam varumärkesplattform och att gemensamt arbeta med produktutveckling skapas både starkare och nya reseanledningar som kan sprida besökare till hela kommunen. Arbetet för området runt sjön Sävelången är ett långsiktigt arbete med syfte att skapa kännedom om hela området.

Det finns ett gemensamt intresse bland kommun, företag och föreningar av att stärka besöksområdet runt sjön Sävelången. Det övergripande syftet är att ta tillvara på och utveckla den potential och det engagemang som finns i området runt sjön Sävelången och långsiktigt stärka områdets attraktions- och konkurrenskraft.

Nu utvecklas samarbetet vidare under ett starkt, samlat varumärke med en anställd projektledare. Målet är att gemensamt arbeta för att stärka besöksområdet kring sjön Sävelången. Initiativtagarna till projektet är: Nääs Slott, Nääs Fabriker, Öijared Resort, Floda BID, Tollereds byalag, Norsesundsgruppen, Garveriet i Floda samt Lerums Kommun.  

Genom samverkan tar aktörerna i området ett gemensamt ansvar för utvecklingen av området runt Sävelången. Man samlas kring en gemensam syn på en hållbar och växande besöksnäring med en övertygelse om att destinationen stärks när alla arbetar mot samma mål. Samverkan sker genom frivilliga åtaganden och tillsammans ska vi göra det ännu enklare att upptäcka omgivningarna kring Sävelången, en plats för alla sinnen. 

Klicka här för att läsa mer om orterna kring sjön Sävelången.