Vandringsledskartor

Klicka på länkarna för att öppna ledkartor eller för mer information. Vi jobbar löpande med att tillgängliggöra lederna digitalt. 

Härskogen

Härskogen är ett stort friluftsområde med både elljusspår, och vandringsleder i varierande längd och svårighetsgrad. Möjlighet till bad och iordningställda grillplatser finns på flera ställen.
Det finns leder som binder samman Härskogen med Lerum (Stamsöleden) och Floda, men även med Vildmarksleden som sträcker sig 42 km mellan Hindås och Göteborg. 

Härskogen-Flodaspåret, 10 kilometer

Flodaleden 10 km

Leden är markerad med orange färg.

Härskogsområdet är en del av den gröna kil som startar i Delsjöområdet och är av riksdagen klassat som Riksintresse för friluftsliv.

Leden startar vid Härskogens parkeringsplats eller vid Berghultskolan i Floda. Beskriv-ningen utgår ifrån start vid Härskogen.

Leden är delvis lättgången utmed mindre grusvägar och utmed några skogsvägar.  Skogsstigarna är till största delen jämna och lätta att vandra. Två höjdpartier passeras som bl.a. ger fin utsikt över landskapet.

Härskogen - Elljusspår 2,5 och 5 kilometer

Elljusspåret består av två en 5 km slinga längs med Stora Härsjön. På halva vägen är den avkortningsbar till 2,5 km. Elljusspåret är tänt mellan 06.00 och 23.00. Vid tillgång på snö under vintersäsongen kan man åka längdskidor i skoterpreparerade spår.

Härskogen – Tre Knallar 3,5 km

Tre Knallar är precis som det låter, en lite småkuperad led. Den går upp och ned på tre små berg (knallar) på Härsjönäset mellan Härskogsvägen och Lilla Härsjön. Vid lilla Härsjön finns bland annat ett vindskydd och ett par fina rast- och grillplatser. Perfekt för den lilla utflykten.

Lilla Härsjörundan 8,5 kilometer

Lilla Härsjörundan iordningställdes till en grusad stig omkring 2013, med avsikt att ha en lättillgänglig led i Härskogsterrängen. Leden tar dig runt Lilla Härsjön och den mindre sjön Blomman. På ungefär halva vägen passerar man det gamla torpet Blommaskog, och mot slutet Friluftsfrämjandets torp Härsjönäs vid Lilla Härsjön.

Stora Härsjörundan, 14,5 kilometer

Detta är den längsta slingan och den går motsols runt Stora Härsjön. Här får du en blandning av mindre stigar och körvägar. På en del i söder delar den led med Vildmarksleden som går mellan Skatås och Hindås.

Stamsjön - Härskogen 6 kilometer

Denna led knyter ihop Lerums samhälle med Härskogens friluftsområde. Leden utgår från Stamsjöns Badplats och går över bergen via Kollsjön och Vällsjöns södra spets vidare till Härskogen.

Stamsjöspåret 6 kilometer

Detta spår går runt Lilla Stamsjön med start vid den kommunala badplatsen. Detta spår är upprustat under senare år för att man lätt och torrskodd ska ta sig runt Stamsjön.

Goråsspåren

Goråsspåren består av tre spår på 5,5, 7,5 och 8,5 kilometer som startar på norra sidan om Aspen cirka 500 meter efter Aspenäsgården, innan den långa backen upp mot Gorås. Det här är spår där man får var beredd på att bli lite trött och kanske lite våt om fötterna. Lön för mödan får man när man står nästan 100 meter över Aspen och blickar ut över sjön.

Häcksjön och Tösjöspåret

  • Grön 10 kilometer skogsmiljö
  • Gul 4 kilometer skogsmiljö
  • Blå 3,2 kilometer skogsmiljö
  • Röd 2,4 kilometer grusat elljusspår

Spåren utgår från Riddarstens elljusspår där även P-platser finns för dig som tar bilen. Det här är spår som är väl utmärkta, och med spänger över de våtaste partierna. För det allra mesta går man torr om fötterna, men när det är riktigt vått i markerna så är ett par lite rejälare skor att rekommendera.
Ett fikastopp vid klipporna när man kommer fram till Häcksjöns södra strand kan rekommenderas.

Lövsjöspåret

Tre spår på 8, 9 och 13 kilometer som utgår från Smalasjöns elljusspår i Gråbo.

Spåren är liksom Goråsspåren och Häcksjö- Tösjöspåren bra markerade skogsstigar som går genom vacker vildmark. Man får vara beredd på att det kan finnas blöta partier här och där. Speciellt under vår och höst.
Utmed Lövsjöarna finns det många platser för fika på någon klippa vid sjön.  

Risvedenspåret

Risvedenspåret är ett spår på 18 kilometer som startar vid scoutgården i Sjövik.

Spåret börjar lätt på grusvägar, för att sedan övergå i mindre och mindre skogsväg och stig. Efter ca 6 km möts man av den så kallade väggen som bär brant upp på Klevsjö Loft. Vidare längs leden tar man sig igenom flera av Risvedens naturreservat på gränsen mellan Lerums och Ale kommun. Under flera kilometer får man möta bitvis ganska dramatisk terräng, för att sedan få en lättare  avslutning mot Östad kyrka och Sjövik.

Elljusspår

Elljusspåren i Lerums Kommun är alla hårdgjorda grusade spår. Under den mörka tiden av dygnet är de upplysta från 06.00 till 23.00.

Elljusspår finns på följande platser i kommunen:

  • Härskogen, består av en 2,5 och 5 kilometers belyst slinga.
  • Riddarsten i Lerum, består av en 2,5 kilometer belyst kuperad slinga.
  • Smalasjön i Gråbo, består av en 2,5 kilometer belyst slinga med plats för fristilsspår vintertid.
  • Sjövik, består av en 2,5 kilometer belyst slinga.
  • Floda, Drängsered, består av en 2 kilometer belyst slinga.
  • Stenkullen, Trygghetsrundan består av en asfalterad 1,6 kilometer belyst slinga runt Stenkullens idrottsområde.

Vid tillräcklig tillgång på snö spåras elljusspåren, förutom det i Stenkullen.

Säveåpromenaden

Säveåpromenaden går längs en cirka 3,6 kilometer vacker slinga vid Säveån i centrala Lerum. Längs promenaden hittar du två konstverk i sten av konstnären Lolo Funck Andersson. Konstverken Relaxa vid Wamme bro och Eau de vila i närheten av Lerum Andersvägen, går båda bra att sitta i.

Du kan också passa på att träna längs slingan. På åtta skyltar runt promenaden finns träningstips tillsammans med information om natur och kultur.

Säveåns Dalgång Stenkullen – Floda

Längs Säveån i Floda finner du i dalgången en 3,7 km lång vandringsled. Strövstigen är spångad i de våtare partierna så du kan gå torrskodd de flesta dagar. Detta är ett naturreservat av högsta klass. Här finns alskogar och andra ädellövträd men även öppnare avsnitt med betesmark. På våren växer hav av vitsippor och blåsippor. I den strandnära lövskogen finns ett rikt djurliv. Här kan man se och höra fåglarna grönsångare, kungsfiskare och forsärla t ex. Många är de djur som hittat hem här, så som trollsländor, ekorrar, rödräv, rådjur och såklart bävrar som lämnar tydliga spår efter sig i form av gnagda träd. Forsarnas dån på våren växlande mot sommarens lugna vatten och höstens varma färgprakt. Varje årstid bjuder på sin charm. Orörd natur och strömmande vatten. Området är perfekt för picknick. Det går även att bada i ån sommartid, så ta med badkläder. Tänk på att Säveån är ett naturskyddsområde, alltså är det förbjudet att tälta, göra upp eld, plocka växter eller bryta kvistar.

Floda - Nääs Sjöpromenad

Denna natursköna sjöpromenad runt södra delen av sjön Sävelången är ca 8 km lång. Man kan starta sjöpromenaden från Nääs slott eller Floda centrum. Pendeltåget Göteborg-Alingsås stannar precis intill sjöpromenaden. I Turistinformationen på Nääs finns kartor. Här hittar du mer information. 

 

Naturvårdsprogrammet för Lerums kommun har uppdaterats med nya inventeringar, kartmaterial och ett nytt policydokument. Kommunstyrelsen beslutade att anta det uppdaterade naturvårdsprogrammet den 20 mars 2019. Programmet gäller 2019-2023. Projektet har delfinansierats med LONA-bidrag från Naturvårdsverket. Läs mer här