({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Fotograf: Roger Borgelid

Besöksnäring och samhällsplanering längs Göta kanal väst

För att företagen inom besöksnäringen ska kunna utvecklas på ett strategiskt hållbart sätt behövs långsiktiga kommunala planer. De tre kommunledningarna, Mariestad, Töreboda och Karlsborg, har därför kommit överens om att föra in besöksnäringen i den fysiska planeringen genom att ta fram en gemensam fördjupad översiktsplan längs Göta kanal väst.

Samtidigt finns både hos företagen och området ett stort behov av att utveckla sin egen och områdets profilering och stärka identiteten för att bli tydligare i marknadsföringen i ett allt större mediabrus. Att dessutom koppla allt detta till Agenda 2030 är ytterligare en viktig del i arbetet.

Mål:

Vidareutveckla besöksnäringen längs Göta kanal på ett hållbart sätt.

Det här ska vi göra:

• Tydliggöra områdets profilbärare.

• Storytelling – hitta vår gemensamma berättelse.

• Gemensam kommunikationsplan.

• Evenemang, produkter, studieresa.

• Fördjupad översiktsplan 2030 där besöksnäringens behov och förutsättningar ingår.

• En framtagen modell för hur besöksnäringen kan integreras i samhällsplaneringen.

• Formaliserad samverkan mellan företag och det offentliga.

• Verka för att de Globala målen för hållbar utveckling uppnås och bidra till ett hållbart samhälle lokalt och globalt.

Fakta:

Helfinansierat av Jordbruksverket. Projekttid: till 30 juni 2022
Omfattar: Mariestad*, Töreboda och Karlsborgs kommuner (*projektägare).
Partners: Företag och föreningar längs Göta kanal, AB Göta kanalbolag,
Göteborgs universitet, Turistrådet Västsverige, Skaraborgs Kommunalförbund.
Projektledare: Maria Gustavsson, 0501-75 51 39, maria.gustavsson@mariestad.se

Populärversion av projektbeskrivning i pdf.