({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Fotograf: Roger Borgelid

Besöksnäring och samhällsplanering längs Göta kanal väst

För att företagen inom besöksnäringen ska kunna utvecklas på ett strategiskt hållbart sätt behövs långsiktiga kommunala planer. De tre kommunledningarna, Mariestad, Töreboda och Karlsborg, har därför kommit överens om att föra in besöksnäringen i den fysiska planeringen genom att ta fram en gemensam fördjupad översiktsplan längs Göta kanal väst.

Samtidigt finns både hos företagen och området ett stort behov av att utveckla sin egen och områdets profilering och stärka identiteten för att bli tydligare i marknadsföringen i ett allt större mediabrus. Att dessutom koppla allt detta till Agenda 2030 är ytterligare en viktig del i arbetet.

Mål

Vidareutveckla besöksnäringen längs Göta kanal på ett hållbart sätt.

Det här ska vi göra

• Tydliggöra områdets profilbärare.
• Storytelling – hitta vår gemensamma berättelse.
• Gemensam kommunikationsplan.
• Evenemang, produkter, studieresa.
• Fördjupad översiktsplan 2030 där besöksnäringens behov och förutsättningar ingår.
• En framtagen modell för hur besöksnäringen kan integreras i samhällsplaneringen.
• Formaliserad samverkan mellan företag och det offentliga.
• Verka för att de Globala målen för hållbar utveckling uppnås och bidra till ett hållbart samhälle lokalt och globalt.

Aktuellt just nu 

Fördjupad översiktsplan för Göta kanal väst

Framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Göta kanal väst (FÖP) startar upp under våren med digitala workshops vid fyra tillfällen och för fyra olika platser längs kanalen. Föreningar, företag och fastighetsägare bjuds in för att lämna synpunkter och förslag för en hållbar utveckling. 

  • Sjötorp, 25 mars, 18.00-19.30
  • Lyrestad, 6 april, 18.00-19.30
  • Karlsborg, 13 april, 18.00-19.30
  • Töreboda, 21 april, 18.00-19.30

Du kan bidra med att lämna synpunkter i den digitala karttjänsten som finns på länken nedan. Där finns också en instruktionsfilm om hur du gör och du kan läsa mer om processen.
mariestad.se/fopgotakanal

Produktutveckling

Parallellt pågår arbete med produktutveckling tillsammans med besöksnäringsföretag längs Göta kanal i de tre kommunerna. Detta arbete leds av Johan Storm, som är inkopplad som konsult i projektet. 

Detta har gjorts

En digital kickoff hölls i oktober 2020. På programmet fanns bland annat en tillbaka blick på utvecklingen i området de senaste tio åren, presentation av projektet, företagare som berättade om framgångsfaktorer, besöksnäring i samhällsplanering, Göta kanalbolagets framtidsvisioner och inspiration från Höga Kusten. Dessutom hölls workshops i mindre grupper. 

Under våren 2021 har hållits workshops med flera företagare längs kanalen för att gemensamt jobba vidare med destinationsutveckling. Tema för dessa har varit analys av målgrupper och områdets gemensamma berättelse. Arbetet med destinationsutvecklingen kommer att pågå fortlöpande under projektperioden.

Fakta

Helfinansierat av Jordbruksverket. Projekttid: till 30 juni 2022
Omfattar: Mariestad*, Töreboda och Karlsborgs kommuner (*projektägare).
Partners: Företag och föreningar längs Göta kanal, AB Göta kanalbolag,
Göteborgs universitet, Turistrådet Västsverige, Skaraborgs Kommunalförbund.
Projektledare: Maria Gustavsson, 0501-75 51 39, maria.gustavsson@mariestad.se

Kontakt:

Maria Gustavsson, projektledare
0501-75 51 39, maria.gustavsson@mariestad.se

Erik Söderström, delprojektledare (FÖP)
0501- 75 51 38, erik.soderstrom@mariestad.se

Johan Storm, konsult produktutveckling
079-334 01 56, johan.storm@nyforetagarcentrum.se

Lena Tilstam, näringslivsstrateg/ tf turistchef, Töreboda kommun
0506-182 88, lena.tilstam@toreboda.se

Jarl Karlsson, Turistchef/VD Karlsborgs turism, Karlsborgs kommun
0505-173 45, jarl.karlsson@karlsborg.se

Björn Zandelin, näringslivschef besöksnäring/handel, Mariestads kommun
0501-75 57 30, bjorn.zandelin@mariestad.se

 

Populärversion av projektbeskrivning i pdf.