({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

Husbilsdestinationen Mariestad

  • 01 sep, 2018

Husbilsdestinationen Mariestad är ett Leader-projekt för att utveckla besöksnäringen i Mariestad. Med hjälp av medel från EU ges nya möjligheter att utveckla fler aktiviteter, evenemang och förbättrat värdskap för våra husbilsgäster främst under vår och höst.

Inom besöksnäringen arbetas generellt utifrån reseanledningar för att attrahera olika målgrupper. Dessa reseanledningar kan vara cykling, vandring, paddling, måltidsturism med flera. Detta arbetssätt används såväl lokalt som regionalt och nationellt. I vårt projekt vänder vi på det och arbetar utifrån ett nytt sätt att tänka där vi har själva ställplatserna som en reseanledning.

Nya säsonger -  vår och höst

Vi utgår från ställplatserna och kopplar aktiviteter, besöksmål, handel och evenemang med mera till dem. Projektet ska leda till att vi har en rad saker på plats för att vara en husbilsdestination och det ska få fler turister att komma hit och få turisterna att stanna fler nätter. Vi ska bland annat ha utvecklade evenemang och aktiviteter under vår och höst för att utveckla nya säsonger.

Samarbete med företag och föreningar

En framgångsfaktor för projektet är att företag och föreningar är engagerade och känner att de har nytta av resultatet. Exempelvis får de ökad kompetens genom värdskapsutbildning, digital coachning med mera. De utvecklar även nya kontakter och nätverk med varandra. 

Slutprodukterna gynnar många

Husbilsdestinationen Mariestad ska marknadsföras digitalt med hjälp av en ny app samt bild- och filmmaterial med fokus på vår- och höstaktiviteter. Det gäller även att hitta nya former för marknadsföring där gästen blir en allt viktigare kanal för att marknadsföra destinationen. Slutprodukterna i projektet kommer gynna husbilsturister men även andra turister samt kommuninvånare. 

För mer information om projektet kontakta:
Anna Söderman, 0501-75 58 53, anna.soderman@mariestad.se