({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Elisabet Johansson

Sjön Östen naturreservat
Mariestad, Skövde, Töreboda

En av landets mest värdefulla fågelsjöar

Sjön Östen är en av landets mest värdefulla fågelsjöar. Sjön är en viktig rastlokal som gäss, svanar, änder och vadare behöver under sin flyttning.

Reservatet bildades 1994 och omfattar 1423 hektar.
Vid sjön Östen kan man beskåda ett flertal olika fågelarter, vanligt att se är gäss, svanar, änder och vadare. När isen släpper på våren brukar sjön besökas av mängder med sångsvanar. Även mer ovanliga fågelarter har setts vid sjön t ex rödbena, småfläckig sumphöna och gräshoppsångare. Runt större delen av sjön finns ett bälte med säv och bladvass som in mot land övergår i högvuxna gräs- och starrmarker. Genom sjön rinner de båda åarna Tidan och Ösan.

Islossningen sätter vanligtvis igång vid mars/april och är den bästa tiden för fågelskådning. Det finns både fågeltorn och en fågelplattform där det går att studera fåglar från.

Östens vattennivå har sänkts flera gånger vilket i kombination med långvarig tillförsel av näringsämnen har lett till igenväxning. En stor del av Östens strandängar hävdas och sköts med bete och slåtter. Hävden håller strandängarna öppna och gynnar många fågelarter. När betesdjur betar i strandkanten bildas en öppen vegetationsfri zon innanför vassbältet. Denna "blå bård" är en mycket produktionsrik miljö där ungfåglar lätt finner föda.

Levande kulturlandskap

På Logården norr om Odensåkers kyrka finns ett levande kulturlandskap i form av åkrar och hagmarker med en rad odlingsrösen och stenmurar. I sluttningen ner mot sjön Östens strandängar finns spår av sjöns tidigare strandlinjer.
Den gamla ladugården på Logården har byggts om till informationscentrum för Östen. Här finns utställningar, information, kaffeservering och hembygdsföreningens föremålssamlingar.

Du är välkommen att besöka Östens naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • köra med motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar och platser
  • parkera motorfordon annat än på särskilt anvisade platser
  • köra motorbåt eller annan motordriven vattenfarkost
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • störa djurlivet, till exempel genom närgången fotografering
  • ta med okopplad hund
  • elda
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller jämförlig anordning
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd och buskar.
Kontaktinformation

Länsstyrelsen Västra Götalan


Telefon: +46 10 224 40 00


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida