Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

  • två personer promenerar i skogen

    Fotograf: Roger Borgelid

Pilgrimsleden i Dalsland

Pilgrimsleden i Dalsland är en varierad och naturskön vandringsled som tar dig över 10 mil genom det dalsländska landskapet. Den södra delen är lättvandrad längs landsvägar, medan sträckningen norr om Mellerud går längs småstigar och bitvis bjuder på tuffare passager i kuperad terräng.

En led – två terrängtyper

Hela den dalsländska Pilgrimsleden sträcker sig från Vänersborg i söder till Edsleskog i Åmåls kommun i norr. Söder om Upperud går leden längs gång- och landsvägar förbi drygt en handfull medeltida kyrkor. I Upperud ändrar vandringen karaktär till en riktigt vacker vildmarksled. För dig som vill uppleva äkta dalsländsk urskog rekommenderas en tur längs den norra delen av Pilgrimsleden, som stundtals kan liknas vid att vandra vid Höga Kusten. Ett förslag är att starta i Mellerud, dit det går att ta sig med kollektivtrafik. Leden är utmärkt med orangea markeringar och skyltar.

Fotograf: Gaby Karlsson-Hain

Skogar, sjöar och historisk bebyggelse

Längs vandringen finns mycket att uppleva, inte minst i form av ett fascinerande landskap med olika skogstyper och många småsjöar. Stundtals är det förhållandevis tätt med vägar, fritidshus och annan bebyggelse. Andra delar kännetecknas av aktiva skogsbruk där hyggen, sly och täta granbestånd förekommer. Emellanåt får du kämpa dig uppför relativt branta stigningar, där utsikten från toppen är väl värd mödan. Längs turen får du se många platser med historisk anknytning, alltifrån stengärdsgårdar och torpargrunder till flera vackra kyrkor från 1200-talet, bland annat Holms kyrka i Mellerud. I Upperud passerar du Dalslands kanal där du kan äta god mat och under sommarhalvåret se båtarna slussas fram.

Fotograf: Gaby Karlsson Hain

"When we reached the shelter at Tansjön, we sat alone by the lake as it turned a glorious salmon pink at twilight, while deer sounded their cough-like bark somewhere off in the forest."

- Dixe Wills (The Guardian)

Boende utmed leden

Längs Pilgrimsledens norra del finns flera lägerplatser med eldstad och vindskydd för övernattning, vilket gör att leden passar för såväl endags- som flerdagsturer. Det finns också möjlighet att bo på hotell eller vandrarhem på vissa platser utmed vandringen, till exempel det gamla spannmålslagret Upperud 9:9, som numera inrymmer modernt designade hotellrum, samt Edsleskogs Värdhus, vackert beläget vid sjön Edslan. Längst i norr, i Edsleskog, kan du ansluta till Storspåret, som visserligen inte är lika väl markerat i terrängen. Genom att följa Storspåret 20 kilometer hamnar du till slut i Åmål, varifrån det går att åka kollektivt tillbaka till Mellerud eller Vänersborg.

Fotograf: Gaby Karlsson-Hain

Gör din egen pilgrimsvandring

Pilgrimsvandringarna pågick i Sverige under medeltiden. Under denna period tog sig många pilgrimer till fots genom Västergötland, via Edsleskog i Dalsland, och vidare norrut mot slutmålet Nidaros i Norge. Vandringarna förbjöds dock av Gustav Vasa i mitten på 1500-talet, men har fått ett uppsving igen i modern tid. Numera är det inte bara religiösa motiv som ligger bakom pilgrimsvandringarna, utan allt som oftast en längtan efter naturen och att få en paus från den stressiga vardagen. Varför inte testa du också?

Fler vandringsleder i Västsverige