({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
Sjö i Dalsland

Fotograf: Jonas Ingman

Turistrådet Västsverige erbjuder nio veckors online-utbildning med lönesubvention

Turistrådet Västsverige har skapat ett gratis webbaserat utbildningsprogram för besöksnäringen i Västsverige. Utbildningen omfattar 40% arbetstid under 2 månader, med start den 19 januari 2021 och avslutning den 18 mars 2021.

Vilka kan gå utbildningen?

Utbildningen riktar sig endast till privata företag på Norden- och Världennivå (enligt Turistrådets klassificeringssystem Sverige-Norden-Världen) med max 50 anställda. Utbildningsprogrammet innehåller i stor utsträckning samma ämnesområden och föreläsningar som Turistrådets onlineutbildning under april-maj 2020.

Finansering och antal deltagare per företag

Ditt företag får finansiering med 70% av den faktiska personalkostnaden under utbildningen (dvs 70% av 40% = 28%). Ersättningen omfattar bruttolön och lagstadgade sociala avgifter 31,42%. Anställda som har högre månadslön än 40 000 SEK kan bara tillgodoräkna sig upp till 40 000 SEK som beräkningsunderlag för ersättningen.

Varje verksamhet har möjlighet att delta i utbildningen med max 2 anställda.

Även permitterade medarbetare kan delta i utbildningen, men för att få rätt till ersättning skall utbildningen vara förlagd till arbetstid och inte permitterad tid.

Stödet utbetalas efter fullföljd utbildning. För att denna utbetalning skall ske krävs att företaget skickar in lönespecifikation för februari månad 2021 som visar faktisk utbetald lön och skatt för den anställde.

Antal utbildningsplatser

Turistrådet erbjuder ca 200 betalda utbildningsplatser. Det är först till kvarn som gäller. Programmet omfattar totalt 5 MSEK i stöd till företag och finansieras av Västra Götalandsregionen.

Innehåll

Missa inte detta tillfälle till utbildning och vidareutveckling. Utbildningen kommer att behandla ämnen som gör att ditt företag är bra förberett när det kommer bättre tider. Följande ämnen kommer att lyftas;

  • Hållbarhetsklivet
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Under och efter pandemin
  • Marknadsföring
  • Sociala medier
  • Digitalisering
  • Nudging
  • Värdskap
  • Personlig utveckling

Övrig praktisk information

Utbildningen är förlagd till tisdagar och torsdagar med onlineföreläsningar på förmiddagen och självstudier på eftermiddagen. Utbildningen genomförs via Zoom och förutsätter därför att deltagaren har tillgång till dator och bra internetuppkoppling.