({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Ansökan om deltagande i Turistrådet Västsveriges Onlineutbildning 2021

Välkommen till ansökningsformuläret för Turistrådets onlineutbildning för den västsvenska besöksnäringen januari-mars 2021.

INFORMATION OM FÖRETAGET  
Företagsnamn
Firmatecknare/ansvarig chef
Antal anställda
Organisationsnummer
Telefonnummer
E-post (besked om antagning till utbildningen skickas till denna adress)
Hemsida
Bankgiro/Plusgiro
Registreringsbevis för företaget där utbildningsdeltagarna är anställda Mailas till anna.frisell@vastsverige.com

 
FÖRETAGETS TVÅ STÖRSTA ÄGARE  
Ägare 1  
Namn
Fyll i antingen personnummer (om ägaren är en fysisk person) eller organisationsnummer (om ägaren är en juridisk person)  
Personnummer
Organisationsnummer
Ägarandel (ange i procent)
Ägare 2 Om ditt företag bara har en ägare, hoppa över nedanstående fyra rutor och gå vidare till "INFORMATION OM DELTAGARE i ONLINEUTBILDNINGEN"
Namn
Fyll i antingen personnummer (om ägaren är en fysisk person) eller organisationsnummer (om ägaren är en juridisk person)  
Personnummer
Organisationsnummer
Ägarandel (ange i procent)

 
INFORMATION OM DELTAGARE I ONLINEUTBILDNINGEN  
Person 1  
Namn
Roll i företaget
Personnummer
E-post (den adress till vilken deltagaren önskar få sin länk för att ansluta till utbildningen)
Mobilnummer
Månadslön (SEK)
Person 2 Om ditt företag bara vill delta med en person i utbildningen, gå vidare direkt till "Skicka"-knappen
Namn
Roll i företaget
Personnummer
E-post (den adress till vilken deltagaren önskar få sin länk för att ansluta till utbildningen)
Mobilnummer
Månadslön (SEK)