({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Certifiering av hållbart evenemang

Skara Ostmässa hållbarhetscertifiering

Glädjande är att vi fick  vår certifiering för hållbart evenemang godkänd den 21 september! Certifieringen är gjor av Greentime.

Skara blir ett av de första större evenemang i Skaraborg som hållbarhetscertifierats. Ostmässan har just inlett arbetet med att påskynda omställningen till en hållbar framtid. Detta gör man genom att ta ett helhetsgrepp för hållbarhet i sitt koncept.

När det stod klart under hösten att Ostmässans evenemang och kringaktiviteter inte gick att genomföra på grund av pandemin, så beslöt man att ägna tiden till att tänka framåt. Den naturliga slutsatsen blev att satsa på hållbarhet i evenemanget.

Hållbarhetscertifieringen tar sitt avstamp i FN:S globala mål 2030 och omfattar betydligt mer än exempelvis en miljöcertifiering. I hållbarhetstänket ingår även sociala krav som jämställdhet, tillgänglighet och hälsa. Även lokalt avtryck räknas in.

- Vi vill vara en del av förändringen av kvalitativa hållbara evenemang. Tillsammans med våra målgrupper och sponsorer visar vi att vi tillsammans vill göra skillnad, säger Filip Larsson och Jonas Ahlén Persson i styrgruppen för Ostmässan. Jonas, som till vardags finns på Ica Kvantum Munken, tillägger:

- Det känns bra i magen och naturligt då vi jobbar mycket med hållbara frågor i butiken (Ica Kvantum Munken) under parollen "För en godare morgondag".

Certifieringsarbetet kommer att pågå under hela året och kan inte avslutas förrän den första ostmässan är genomförd. Evenemanget kommer att kontrolleras och revideras av oberoende revisorer. 75 punkter måste eventarrangören uppfylla för att få kalla sig Certifierat hållbart evenemang. Vägen dit kan synas lång, men projektledaren Peter Gustafsson ser alla möjligheter att kunna genomföra detta genom ett systematiskt arbete.

- Det här är en milstolpe i vårt arbete och det känns extra bra att vi gör den här resan redan till den första mässan. Eftersom mässan i höstas inte gick att genomföra har vi fått extra tid att satsa på hållbarhetsfrågorna. Lärdomarna från coronatiden är också att satsa på säkerhet för besökare och utställare, exempelvis att inte skapa onödig trängsel på evenemangsområdet, säger Peter Gustavsson.

Hållbarhetspolicy samt undersökning.pdf