({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Historien om Ostmässan

  • Källa: Boken Skara efter 1900, samt diverse anteckningar. Sammanställt Lena Brodin och Freddie Wendin

Ostmässan i Skara är en tradition som lockat ostälskare till stan under i stort sett hela 1900-talet. Senaste Ostmässan arrangerades 1995 och nu är det dags igen,1-3 oktober 2021, välkommen!

I mitten av 1800-talet lades grunden till det som under 1900-talet senare hälft utvecklades till hela Sveriges ostmässa I början handlade det om smör - och ostprovningar. Smörproduktionen stod för lönsam export till England något som innebar att osthanteringen hamnade i bakvattnet med försämrad kvalitet som följd. Att Västergötland av hävd producerat ost som imponerat bevisas i Olaus Magnus krönika år 1555: "Dessa västgötar stå nämligen bland Nordens innebyggare högst i rop för sin ostberedning, vari intet folk kan förliknas vid dem". Förhållandena i Skaraborg var helt enkelt synnerligen passande för mjölkkor.

Produktionssiffrorna för Sveriges osttillverkning i början av 1900-talet talar sitt tydlig språk. Då tillverkades 61 procent av all svensk ost i Skaraborg. Precis som mycket annat vandrade ostprovningarna av rättviseskäl runt mellan olika skaraborgska städer men år 1907 beslutades att samtliga provningar och utställningar av smör och ost, skulle hållas i Skara. Det blev billigare så. Denna verksamhet fortsatte sedan ända fram till 150-årsjubilieleet 1995. Vägen fram innebar bildandet av Skaraborgs läns mejeriförbund år 1942. En av förbundets viktiga uppgifter var att verka för kvalitetsförbättringar i alla led.

Det var därför ett naturligt steg av Skaraborgs läns mejeriförbundet övertog ansvaret för ost- och smörutställningarna. För att sätta ytterligare fart på produktutvecklingen utarbetade Svenska Mejeriers Riksförening (SMR) gemensamma riktlinjer för alla ost- och smörprover i Sverige.


Provningarna och utställningen i Skara kom snart att inta en särställning och blev så småningom riksbekanta. I Skara fick företagarna draghjälp av den stora satsning som gjordes i samband med Ostmässan. De första utställningarna och
provsmakningarna hölls i Teaterhuset i centrala Skara. Då var utställningen inte till för allmänheten.